Rechtsbijstand versus bullebakken

ARAG is gisteren gestart met zijn nieuwe campagne. Hierin komt de nadruk te liggen op de geboden juridische oplossingen. Er wordt gestart op televisie, met een ‘manifest film’ van 40 seconden, waarna de boodschap ook via andere middelen en kanalen zal worden uitgerold. Gedurende heel 2018 is de campagne zichtbaar.

"De campagne introduceert een compleet nieuwe thematiek, die toch helemaal vertrouwd is omdat hij teruggaat naar de reden waarom ARAG in 1935 is opgericht", aldus de verzekeraar, die hierbij de uitspraak van oprichter Heinrich Fassbender aanhaalt: “Ik wil ieder individu de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen” Daarom luidt de nieuwe pay-off in de uitingen van deze rechtsbijstandverzekeraar 'ARAG voor iedereen'.

"Bullebakken. Ze hebben een grote mond, geld genoeg, of de juiste vriendjes waardoor ze denken er wel mee weg te komen. Maar ARAG vindt dat iedereen zijn recht moet kunnen halen." Gert-Jan Siebelink, Manager Corporate Communicatie en Marketing: “Met deze campagne starten we een nieuw hoofdstuk voor ARAG. We onderstrepen waar we voor staan en wat we doen: het recht toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen en het oplossen van juridische problemen."

Link commercial: https://youtu.be/1zNGAZSjQT4
Jan Schrijver; bron gegevens ARAG; afbeelding uit commercial, zie link hierboven
Geplaatst op 17-04-2018


Share on: