LSA besluit in oktober over Register Letselschade

Een meerderheid van leden van de ASP letselschadeadvocatenvereniging heeft onlangs besloten dat het ASP-lidmaatschap niet verenigbaar is met inschrijving in het Register Letselschade. De vereniging LSA Letselschade Advocaten besluit oktober aanstaande over deelname aan dit register.

"Het LSA-bestuur heeft vorig voorjaar om de tafel gezeten met vertegenwoordigers van het Register Letselschade. Afgesproken werd dat wij in het bezit gesteld zouden worden van de concept-reglementen. Voorafgaand aan onze ALV op 26 januari 2018 hadden wij nog niet alle reglementen ontvangen. We hebben de besluitvorming over dit onderwerp tijdens die ALV daarom aangehouden. Het LSA-bestuur heeft in overleg met de leden tijdens de ALV van 18 april jl. besloten dat in de ALV van oktober 2018 over deelname aan het Register Letselschade zal worden besloten. Het Register Letselschade/De Letselschade Raad zal gemaand worden om uiterlijk in augustus de gevraagde stukken aan te leveren", aldus LSA.

U leest hier het artikel over de opstelling van ASP Advocaten ten aanzien van het register.
Jan Schrijver
Geplaatst op 23-04-2018


Share on: