Eerste uitspraak Ombudsman Schade

De Ombudsman Schadeverzekeringen heeft vandaag, voor de eerste maal in zijn bestaan, uitspraak gedaan in een conflict tussen een autoverzekerde met haar verzekeraar Nh1816.

Er werd reeds eerder een uitspraak gedaan in dit geschil door het Kifid (klacht ontvangen op 4 mei 2016, uitspraak gedaan op 10 november 2017, dossiernummer 16.02295). 

Ruim een maand geleden berichtten wij u over de instelling door mr. Eric Horssius van een Ombudsman Schadeverzekeringen onder de kop 'Kifid krijgt concurrentie van Ombudsman Schadeverzekeringen'. 

Over zijn eerste uitspraak meldt Eric Horssius: "De uitspraak is tegengesteld aan de gedane, niet-bindende, uitspraak van het KiFiD in dezelfde kwestie. Anders dan het KiFiD komt de Ombudsman tot het oordeel dat de betreffende verzekeraar, de verzekerde niet juist heeft aangemaand tot betaling van de maandelijkse premie en mede om die reden de verzekeringsovereenkomst niet juist heeft beëindigd of geroyeerd. In deze kwestie ging het om een aanrijding en de betaling van de opgelopen schade door de NH1816 aan een schuldloze derde op grond van de WAM.  Vanwege het door de Nh1816 gestelde royement diende zijn verzekerde de uitbetaalde schade terug te betalen aan Nh1816. De Ombudsman is het, ondanks dat het Kifid in eerste aanleg klaagster ongelijk gaf, met deze visie van Nh1816 oneens. Opvallend is dat de Ombudsman, op basis van dezelfde stukken die het Kifid in het klachtendossier opnam, een tegengestelde uitspraak doet.

Doorslaggevend voor de Ombudsman daarbij, waren de dwingend wettelijke bepalingen die rond schorsing van de dekking van een verzekeringsovereenkomst gelden, de door Nh1816 te betrachten zorgplicht en het opmerkelijke en door Nh1816 onverklaard gelaten feit dat in 2013 de NH1816 beweerdelijk al aanmaningen gestuurd zou hebben, waar prominent op het briefpapier gedrukt stond dat de Nh1816 "200 jaar" was. Op dat moment bestond de NH1816 feitelijk "slechts" 197 jaar." 

De feiten van de schade
Autoverzekerde had haar auto via een pakketverzekering bij de Nh1816 ondergebracht. De aanrijding vond plaats op 15 juni 2013, 's nachts ongeveer om 1.00 uur op de A2. De echtgenoot van verzekerde reed in de bij Nh1816 verzekerde Renault Megane. Achter hem reed een Ford Focus. De bestuurder van de Renault maakte volgens het toedrachtsonderzoek van de politie om onverklaarbare wijze een abrupte stuurbeweging naar rechts en botste tegen de rechts gelegen vangrail. Daarna roteerde de Renault over de rijbaan. De bestuurder van de Ford week uit naar de vluchtstrook, maar werd in de uitloopbeweging van de Renault aangereden. Er ontstond uitsluitend materiële schade. De Renault had zware schade, de Ford had een minder aanzienlijke schade. De Nh1816 erkende aansprakelijkheid van diens verzekerde. De maatschappij betaalde de schade aan de eigenaar van de Ford en vorderde daarvoor het bedrag ter grootte van ruim 4700 euro terug. 

De reactie door Nh1816 richting Ombudsman Schadeverzekeringen
“Het dossier van mevrouw ... heeft alle formele klachtenprocedures doorlopen, zowel intern als extern. Dit is u bekend en u heeft ook het Kifid-dossier ter beschikking. Van nieuwe feiten of inzichten is geen sprake. Een herhaling van standpunten en argumenten heeft in dit stadium geen toegevoegde waarde. Op zich staan wij bij verschil van inzicht in beginsel open voor (onafhankelijke) bemiddeling. Dat is in dit dossier echter duidelijk een gepasseerd station. Als u of mevrouw ... het standpunt wenst te laten toetsen door de rechter, dan staat die optie vanzelfsprekend open.”

 
Jan Schrijver; bron gegevens Ombudsman Schadeverzekeringen; Kifid; Politie
Geplaatst op 03-04-2018


Share on: