Bureau DFO onderzoekt softwarepakketten intermediair

Financieel adviseurs vinden het belangrijk dat de output van de automatiseringstools waarvan men gebruikmaakt, ook toonbaar is voor consumenten. Dit is één van de conclusies uit het jaarlijkse automatiseringsonderzoek zoals dat recent door Bureau DFO is uitgevoerd.

Bureau DFO houdt sinds 2011 jaarlijks een onderzoek naar de waardering door financieel advieskantoren van de financiële adviespakketten die zij gebruiken en de dienstverlening door de aanbieders van deze software. Dit jaar is het onderzoek gebaseerd op 1.298 waarnemingen. Op basis van deze waarnemingen zijn van 15 automatiseringspakketten de ervaringen en waarderingen door gebruikers van deze pakketten op 20 onderdelen in kaart gebracht. 
 
De software is in drie categorieën ingedeeld. De hoogst gewaardeerde pakketten per categorie zijn:
 
Administratiesoftware: Online Pro van Online Groep
Adviessoftware: Findesk van Topicus
Vergelijkingssoftware: Klik & Sluit® van Voogd & Voogd
 
Online Pro scoort op 11 van de 16 onderdelen een waardering van 8 of hoger. Het hoogst werd het serviceniveau en de gebruiksvriendelijkheid gewaardeerd.
 
Findesk behaalde op 13 van de 20 onderdelen een waardering van 8 of hoger. Hier werd vooral de compleetheid van aanbieders, de actualiteit en de gebruiksvriendelijkheid het hoogst gewaardeerd.
 
Klik & Sluit® behaalde vooral een hoge waardering op het element prijs / kwaliteitsverhouding. Overall is de waardering met 7,8 hoog. Ook het percentage van respondenten die 5 jaar of langer gebruik maken van dit pakket, is met 74% hoog in vergelijking met de andere softwarepakketten. 
 
Eisen aan output worden hoger
Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius (foto), directeur Bureau DFO: “Het rapport geeft een goed inzicht in de grote verschillen in waardering die financieel adviseurs geven aan de verschillende softwarepakketten. Een goede vergelijking voor aanschaf lijkt nog steeds belangrijk te zijn. Het onderzoek bevestigt het beeld dat kantoren grote moeite hebben bij de gedachte om van softwareleverancier te wisselen. Zit men eenmaal bij een leverancier dan is de drempel om te switchen erg hoog. Dat is ook te zien bij de systemen die in het onderzoek niet goed scoren. Angst voor dataverlies, wennen aan nieuwe toepassingen en verlies van door de jaren heen aangebracht maatwerk, lijken veel kantoren te weerhouden om van leverancier te wisselen. Wat ook opvalt is dat veel financieel adviseurs aangeven het belangrijk te vinden dat de output van de door hun gebruikte software zodanig is dat deze ook gebruikt kan worden in de communicatie met de klant. Daar waar de software van oorsprong vooral een interne ondersteuning bood, is nu te zien dat van software steeds meer wordt verwacht dat ook de presentatie en verduidelijking van het advies ondersteund worden."
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Bureau DFO
Geplaatst op 24-04-2018


Share on: