ASP-advocaten uit Register Letselschade

Een meerderheid van leden van de ASP letselschadeadvocatenvereniging heeft onlangs besloten dat het ASP-lidmaatschap niet verenigbaar is met inschrijving in het Register Letselschade.

In dit persbericht legt de vereniging uit waarom:
"Het Register Letselschade moet een overkoepelend kwaliteitsregister zijn voor professionele dienstverleners in letselschadezaken. Echter, in het register staan allerlei disciplines  – waaronder ook niet-advocaten – door elkaar vermeld. Volgens ASP wordt daardoor de kwaliteit van erkende specialisatieverenigingen voor de advocatuur – zoals ASP – onvoldoende geborgd. 
 
Het conceptreglement van het Register Letselschade bevat daarnaast veel aanwijzingen over hoe een advocaat zijn praktijk moet voeren. Dit verhoudt zich niet met de vrijheid die ASP-advocaten,  binnen de bandbreedte van het tuchtrecht en de door de ASP gestelde strenge kwaliteitseisen, hebben bij de behartiging van de belangen van een slachtoffer.  
 
Bovendien is het Register Letselschade inmiddels bijna 1,5 jaar in werking. Tot op heden is er nog geen deugdelijk reglement tot toelating tot het register opgesteld, enkel een conceptreglement dat op diverse plekken onduidelijk is. Het conceptreglement  laat echter de mogelijkheid open dat advocaten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die de ASP aan haar leden stelt worden toegelaten tot het register. Hierdoor wordt het voor slachtoffers onduidelijk wat de kwaliteit is van de in het register ingeschreven advocaten. 
 
ASP vraagt zich verder af in hoeverre de commissie Register Letselschade voldoende onafhankelijk is van de Letselschade Raad, aangezien hetzelfde beeldmerk en bureau worden gebruikt ter ondersteuning.  Het register heeft op dit punt ten minste de schijn tegen. 
 
Inschrijving in het register heeft ook geen meerwaarde voor ASP-advocaten. Het lidmaatschap van de door de Orde van Advocaten gecertificeerde specialistenvereniging ASP omvat namelijk al een keurmerk. Door de (kwaliteits)eisen die de ASP aan haar leden stelt, is het ASP-lidmaatschap het hoogst haalbare keurmerk voor een letselschadeadvocaat die slachtoffers bijstaat! Daarin brengt het Register Letselschade geen verandering. 
 
De ASP-leden die momenteel nog ingeschreven staan in het Register Letselschade – een groot aantal leden heeft om de voormelde redenen al eerder hun inschrijving in het register beëindigd - zullen een keuze moeten maken. Wanneer zij hun ASP-lidmaatschap willen behouden, moeten zij hun inschrijving in het Register Letselschade beëindigen.  
 
Over ASP De ASP staat voor 'Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade'. De vereniging is één van de zeven specialistenverenigingen in Nederland met het 'keurmerk specialistenverenigingen' van de Orde van Advocaten. De meer dan 140 leden van de ASP zijn gespecialiseerd in het behandelen van letselschadezaken en treden uitsluitend op voor slachtoffers van personenschade en overlijdensschade. Regelmatig wordt de expertise van de vereniging gevraagd door instanties en overheidsorganisaties, bijvoorbeeld door het leveren van commentaar op wetsvoorstellen en het geven van voorlichting aan politici. Bij nationale rampen, zoals de vliegramp met de MH17, spelen de advocaten van de ASP ook een grote (coördinerende) rol."
Jan Schrijver; bron gegevens ASP
Geplaatst op 20-04-2018