AFM ziet stroomversnelling in digitalisering en internationalisering

De AFM heeft het jaarverslag over 2017 uitgebracht, een jaar waarin, zo schrijft de toezichthouder, de digitalisering en internationalisering van de financiële markten in een stroomversnelling raakten. "Naast de aanpak van bestaande problemen in de markt, lag de focus van de AFM daarom ook op nieuwe risico’s voor consumenten en het voorkomen van problemen."

Het toezicht op de kapitaalmarkten is versterkt, in belangrijke mate door de totstandkoming van nieuwe Europese regelgeving.
Merel van Vroonhoven (foto), voorzitter van de AFM: “De AFM blijft een fervent pleitbezorger van verdergaande grensoverschrijdende samenwerking en we willen daarin ook een voortrekkersrol spelen. Internationaal toezicht wordt belangrijker omdat de financiële sector razendsnel innoveert en over landsgrenzen heen beweegt. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak tot vernieuwing van het toezicht. Om risico’s eerder te signaleren hebben we in 2017 geïnvesteerd in data-analyse en gedragswetenschappelijke inzichten. Naast het oplossen van marktproblemen uit het verleden, richten we ons nadrukkelijker op het voorkomen van nieuwe. Handhaving blijft de hoeksteen van ons toezicht, maar met beïnvloeding bereiken we vaak meer en kunnen we onze capaciteit efficiënter inzetten.”

De AFM merkt op zich in 2017 opnieuw sterk gemaakt te hebben voor eerlijke en transparante financiële markten. Er zijn aldus de toezichthouder resultaten geboekt op de volgende 3 speerpunten: 
  • Oplossen langlopende problemen in de markt en verkleinen van risico’s
  • Vernieuwen van toezicht om nieuwe marktproblemen te voorkomen
  • Verdergaande internationale samenwerking en versterken organisatie 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto AFM
Geplaatst op 13-04-2018