Aantal leerlingen schadeherstel groeit

Per 1 oktober 2017 (schooljaar 2017/2018) is er voor het eerst sinds 10 jaar een substantiële toename in het aantal leerlingen dat zich ingeschreven heeft bij een ROC voor de opleiding in het schadeherstel. Het betreft een forse toename van ruim 10%. Het jaar ervoor was het aantal leerlingen nagenoeg stabiel.

FOCWA zegt de forse stijging van ruim 10% toe te juichen. "Instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is onontbeerlijk om ons specialisme als vakgebied te kunnen blijven borgen", aldus FOCWA. "Het aantal leerlingen blijft nog steeds ver onder het aantal leerlingen sinds het begin van deze telling. Toch stijgt sinds vorig jaar het aantal leerlingen. Dit jaar met maar liefst 10,8%."

“Het tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel is niet uniek voor de schadebranche maar raakt de gehele technische sector. In de schadeherstelbranche zijn 600 vacatures op een totaal van 9000 banen. Daarnaast dreigt het gevaar dat bij een verdere daling van ROC’s die de opleiding tot schadeherstel aanbieden als gevolg heeft dat er geen landelijke dekking van de opleiding meer is. Bij de opleidingen voor Carrosseriebouw en specialisten is dit al het geval en bij schadeherstel dreigt het te gebeuren. Om deze reden is de instroom van nieuwe leerlingen om het voortbestaan van de opleidingen te garanderen een belangrijk punt voor FOCWA”,  zegt Femke Teeling, directeur van Vereniging FOCWA Schadeherstel.
 
Deze cijfers (bron DUO) geven het aantal  leerlingen schadeherstel bij een ROC, met tussen haakjes de procentuele toe- of afname.

2005-2006 1.592
2006-2007 1.687 (6,0%)
2007-2008 1.892 (12,2%)
2008-2009 2.049 (8,3%)
2009-2010 1.929 (-5,9%)
2010-2011 1.727 (-10,5%)
2011-2012 1.546 (-10,5%)
2012-2013 1.323 (-14,4%)
2013-2014 1.047 (-20,9%)
2014-2015 906 (-13,5%)
2015-2016 839 (-7,4%)
2016-2017 844 (0,6%)
2017-2018 935 (10,8%)
Jan Schrijver; bron gegevens FOCWA, DUO; bron foto FOCWA
Geplaatst op 10-04-2018


Share on: