77.000 bedrijfsvestigingen met minimaal 10 personen

Het aantal bedrijfsvestigingen met minimaal 10 werkzame personen is sinds 2010 met 8 procent gestegen tot 77 duizend. De sterkste stijging vond plaats in de regio Groot-Amsterdam. Ook Groot-Rijnmond en de Veluwe zagen een flinke toename van het aantal vestigingen met minimaal 10 werkenden. In de horeca kwamen er relatief de meeste vestigingen bij.

Dit meldt het CBS op basis van een analyse van het aantal bedrijfsvestigingen. In 2010 telde Nederland 1,2 miljoen bedrijfsvestigingen. Per 1 januari 2018 is dit aantal gegroeid tot 1,6 miljoen. Die groei is bijna volledig te danken aan de toename van kleine vestigingen met één werkzame persoon. De dynamiek van oprichtingen en opheffingen speelt zich grotendeels af bij de kleinste bedrijven. Grotere bedrijven zijn stabieler en de veranderingen in aantallen zijn geringer. Het aantal bedrijfsvestigingen met 10 of meer werkzame personen bedraagt slechts zo’n 5 procent van het totaal, maar hun aandeel in de werkgelegenheid bedraagt tweederde. Van de in totaal 6,5 miljoen werkzame personen in de commerciële sector werken er naar schatting 4,3 miljoen in een bedrijfsvestiging met minimaal 10 werkzame personen.

De kaart laat de relatieve groei in het aantal vestigingen (met 10 of meer werkzame personen) zien per regio, naarmate de kleur donkerder blauw is, geeft dat een hogere groei weer. De roodtinten geven een daling weer.
Jan Schrijver; bron gegevens CBS
Geplaatst op 06-04-2018