VIVAT brengt combined ratio onder 100 procent

VIVAT is er het afgelopen jaar in geslaagd de combined ratio onder de honderd procent te krijgen. Deze verbeterde van 104,9% over 2016 naar 99,0% over 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2017 die vandaag bekend zijn gemaakt.

CEO Ron van Oijen (foto) spreekt over 2017 als het eerste jaar na een succesvolle omvangrijke reorganisatie. In 2017 werd veel vooruitgang geboekt in het transformeren van VIVAT naar een "leidende, klantgerichte en innovatie-gedreven verzekeringsmaatschappij". 

Het netto resultaat uit de bedrijfsvoering verbeterde met 7 miljoen euro tot 168 miljoen euro. Deze verbetering was vooral te danken aan een significante daling in operationele kosten door de in 2016 doorgevoerde en afgeronde reorganisatie. Ultimo 2015 telde Reaal nog 3674 werknemers (in fte), ultimo 2017 waren dat er nog 2466 (in fte). 

Het netto resultaat volgens IFRS-boekhoudprincipes realiseerde echter een ongunstige tekenomslag: van 168 miljoen winst over 2016 naar 98 miljoen euro verlies in 2017, hetgeen vooral te wijten is aan de verschillen tussen de boek- en marktwaarde van verschillende bezittingen en schulden. Daardoor diende een fors bedrag toegevoegd te worden aan technische voorzieningen. 

Het premie-inkomen nam toe van 2508 miljoen euro naar 2923 miljoen euro, maar dat was met name toe te schrijven aan één binnengehaald pensioencontract met een premie van 375 miljoen euro. In het schadebedrijf was een lichte toename te noteren in het bruto geschreven premie-inkomen, te weten van 666 miljoen naar 671 miljoen euro. De bedrijfsvoering leverde noch winst noch verlies op, maar dit was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2016 toen het technisch resultaat van het schadebedrijf nog 26 miljoen onder nul lag. Dat was voor een belangrijk deel te wijten aan de hagelbui van 2016 die een negatief effect had van 15 miljoen euro. In 2017 verbeterde het technisch resultaat vooral in de motorrijtuigen-tekening en in de branche aansprakelijkheid.

Op IFRS-basis zien we in het schadebedrijf een resultaatsverbetering van -48 miljoen naar plus 2 miljoen euro. 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto VIVAT
Geplaatst op 07-03-2018


Share on: