Verzekeringsbedrijf-cao is nu definitief

De ledenraadpleging over het cao onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel het Verbond van Verzekeraars als FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord met het bereikte resultaat. Hiermee zijn de cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst en de cao Verzekeringsbedrijf Buitendienst tot stand gekomen.

Het sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond, dat het resultaat positief aan zijn leden had voorgelegd, heeft vandaag groen licht gekregen. Het eerder bereikte cao-resultaat is bij dezen omgezet in een cao-akkoord. Dat betekent onder meer dat de salarissen per 1 maart jl. worden verhoogd met twee procent en op 1 januari 2019 nog een keer met twee procent. De salarisschalen per 1 maart 2018 zijn beschikbaar.

IDC-regeling pensioen
Daarnaast hebben werkgevers en vakbonden in de afgelopen maanden uitgebreid met elkaar gesproken over een nieuwe pensioenregeling en is er nu een akkoord gesloten waarbij het mogelijk is om het pensioen op te bouwen via een IDC-regeling (beschikbare premieregeling). "Werkgevers zijn ervan overtuigd dat zij hiermee een passende en moderne afspraak hebben gemaakt, in de vorm van een persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling. De pensioenregeling past goed in deze tijd, waarbij solidariteit overeind blijft en iedereen weet waar hij of zij aan toe is, zonder dat de ene generatie voor de andere betaalt", aldus het Verbond van Verzekeraars.

Duurzaam inzetbaar
In de cao is ook veel aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo kunnen medewerkers gedurende de looptijd van de cao gebruikmaken van een budget van 750 euro per jaar waarmee hij of zij een gerichte training of ontwikkeltraject kan financieren. De werkgever stelt bovendien één dag ter beschikking waarop de werknemers de training of workshop kunnen volgen, een zogenoemde Duurzame Inzetbaarheidsdag.
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 12-03-2018


Share on: