Veiligheid NL wijst op risico's gehoorverlies

In Nederland zijn er momenteel 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder die onvoldoende spraak in rumoer kunnen verstaan. Morgen is het 'World Hearing Day'. Wereldwijd hebben 466 miljoen mensen last van gehoorverlies. Dit aantal zal in de komende dertig jaar ongeveer verdubbelen.

Opvallend is dat men gemiddeld 7 tot 10 jaar wacht met professionele hulp zoeken, en dat terwijl onbehandelde ouderdomsslechthorendheid een groot (negatief) effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Recentelijk is zelfs uit onderzoek gebleken dat er een relatie is met het risico op het ontwikkelen van dementie. Tijdens World Hearing Day vraagt Veiligheid NL extra aandacht om tijdig actie te ondernemen bij (ouderdoms)slechthorendheid.

Gehoorverlies is wereldwijd al jaren een groeiend probleem. Om hier aandacht voor te vragen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 3 maart als internationale World Hearing Day uitgeroepen. Dit jaar is het thema ‘Hear the Future’, want de voorspelling is dat in 2050 circa 900 miljoen mensen wereldwijd last hebben van gehoorverlies, ten opzichte van 466 miljoen nu. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de groeiende bevolking, maar ook door de vergrijzing.

Ook in Nederland zien we een stijging in de toename van slechthorendheid. Aandacht voor slechthorendheid is cruciaal omdat verwaarlozing ervan een grote impact op de kwaliteit van leven kan hebben. Communiceren wordt lastiger en er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement en vereenzaming. Uit zeer recent onderzoek is zelfs gebleken dat onbehandelde ouderdomsslechthorendheid wordt geassocieerd met een groter risico op het ontwikkelen van dementie (Amieva et al., 2018; Loughrey et al., 2018). 

De Nationale Hoorstichting (sinds 1 januari 2018 onderdeel van VeiligheidNL) vindt het essentieel om aandacht te vragen voor slechthorendheid bij ouderen. Daarom is, in samenwerking met de afdeling KNO, sectie Ear & Hearing van het VUmc, alle recente informatie over ouderdomsslechthorendheid op een rij gezet. Deze factsheet geeft meer inzicht in de Nederlandse cijfers, de mogelijke gevolgen en de behandelingsmogelijkheden.

Actie ondernemen is niet moeilijk. Door bijvoorbeeld zelf online een hoortest te doen of langs te gaan bij de audicien. De Hoorstichting en VeiligheidNL gaan de komende maanden verder onderzoek uitvoeren om meer te weten te komen over beweegredenen om wel of niet tijdig hulp te zoeken bij mogelijke gehoorproblemen.

Over Veiligheid NL en Nationale Hoorstichting
Veiligheid NL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. "We helpen mensen hun veiligheid te vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. We monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is. Voor de monitoring is het Letsel Informatie Systeem (LIS) de basis, een registratiesysteem bij een representatieve steekproef van Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH's) in Nederland, maar we rapporteren ook dodelijke ongevallen en ziekenhuisopnamen door letsels. We ontwikkelen effectieve gedragsinterventies die praktisch, oplossingsgericht en op maat zijn en voeren deze ook deels uit. Ten slotte delen wij onze kennis en kunde direct met onze doelgroepen of via professionals, samenwerkingspartners en ambassadeurs. We werken voor en met overheden, bedrijven, zorgverleners en particulieren."
 
Sinds 1 januari 2018 is VeiligheidNL gefuseerd met de Nationale Hoorstichting, autoriteit op het gebied van gehoorschadepreventie. Met de fusie wordt de slagkracht en effectiviteit van de inspanningen voor de preventie van gehoorschade vergroot. 
Jan Schrijver; bron gegevens Veiligheid NL, bron afbeelding homepage www.hoorstichting.nl
Geplaatst op 02-03-2018


Share on: