Strategische samenwerking tussen Troostwijk en Wingman

Troostwijk Groep en Wingman Business Valuation gaan een strategische samenwerking aan. Partijen leveren diensten op het gebied van expertises, taxaties en waarderingen, die regelmatig in elkaars verlengde liggen. "De samenwerking biedt dan ook de unieke mogelijkheid om complete service te bieden in bepaalde waarderingstrajecten en optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en competenties", aldus de samenwerkingspartners.

Troostwijk Groep is gespecialiseerd op het gebied van taxaties, schaderegelingen en vastgoedadvies en Wingman is gespecialiseerd in ondernemingswaardering. Naast de mogelijkheid om bestaande klanten een uitgebreider dienstenpakket aan te kunnen bieden, zal de combinatie Troostwijk en Wingman zich tevens richten op trajecten waarbij het vaststellen van economische schade een belangrijke rol speelt. Hierbij kunnen zij zowel ondernemingen als ook hun adviseurs ondersteunen.  
 
Ook op het gebied van Purchase Price Allocation (PPA), waarbij na een overname zowel de materiële als immateriële vaste activa gewaardeerd moeten worden, kunnen beide bedrijven elkaar versterken. Het grote voordeel is dat de waardering en rapportage van zowel de materiële (Troostwijk) en de immateriële activa (Wingman) op elkaar zijn afgestemd en kunnen worden uitgevoerd in één traject.  
 
Troostwijk en Wingman zetten zelfstandig hun bestaande dienstverlening voort. Het betreft een operationele samenwerking, waarbij geen andere banden tussen de beide vennootschappen wordt nagestreefd. 
 
Wiebe Westerhof, CEO van Troostwijk: “Wij zijn verheugd met deze vorm van samenwerking. In de praktijk hebben wij op een aantal dossiers de krachten al eens gebundeld en dat bleek succesvol. Wij vullen elkaar grotendeels aan en waar onze dienstverlening overlapt, blijft ieder zijn eigen klanten bedienen. Het voordeel voor onze relaties is dat alles “in één hand blijft”, waardoor een afstemming eenvoudiger wordt."
 
Jaap Bouman (rechts op de foto) en Michiel Nagelhout (links op de foto) partners bij Wingman: “Deze samenwerking is een uitgelezen mogelijkheid om enerzijds onze beider dienstverlening breder onder de aandacht te brengen en anderzijds over en weer gebruik te kunnen maken van de expertise die bij beide partijen aanwezig is. Waar Troostwijk de expert is op het gebied van het waarderen van voornamelijk materiële vaste activa (gebouwen, installaties, etc.), richt Wingman zich op de waardering van de onderneming als geheel. Door onze expertises te combineren, kunnen we het gehele palet aan onze cliënten aanbieden. Daarnaast tast deze samenwerking onze onafhankelijke positie niet aan. De samenwerking op bepaalde dossiers in het verleden is zowel door ons als door onze klanten als zeer positief ervaren en we hebben er alle vertrouwen in dat dit in de toekomst ook succesvol zal zijn.”

Wingman bestaat ruim 25 jaar en is gevestigd in Amersfoort. Het team van Wingman bestaat uit de twee genoemde partners, consultant Sandra van Ooijen en als extern adviseur Joost Groeneveld (de oprichter die Wingman in 2013 aan de huidige partners verkocht). 
Jan Schrijver; bron gegevens Troostwijk, Wingman, foto's website Wingman.nl
Geplaatst op 27-03-2018


Share on: