Risicoscan van regenwateroverlast

Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en adviesbureau Nelen & Schuurmans hebben vandaag BlueLabel gelanceerd. Dit is naar hun zeggen de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast.

BlueLabel is een digitale service die overheden en bedrijven in staat stelt gericht maatregelen te nemen om regenwateroverlast te voorkomen. Rotterdam is de eerste gemeente die met BlueLabel aan de slag gaat. Het instrument helpt invulling te geven aan het Deltaprogramma voor een waterrobuuste inrichting van ons land. Gemeenten zijn per 2019 verplicht een stresstest uit te voeren. De risicoscan kan hierbij helpen door eenduidig inzicht te geven waar regenwateroverlast kan voorkomen. Het toont kwetsbare plekken in een gebied, tot op gebouw en straat nauwkeurig. Dit inzicht kan direct worden gebruikt om maatregelen te treffen, waardoor de leefbaarheid wordt verbeterd.

De nu gelanceerde risicoscan komt voort uit de gecombineerde expertise én gezamenlijke ambitie van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans. Rotterdam is de eerste klant voor BlueLabel. Deze digitale service is nu beschikbaar voor heel Nederland. In een vervolgfase werken de partners aan de uitbouw naar andere klimaatvariabelen die een risico kunnen opleveren zoals hitte, droogte en andere vormen van overstroming.

Willem van Duin, voorzitter raad van bestuur Achmea: “BlueLabel past uitstekend binnen onze strategie van innovatie en preventie. Wij zien dat onze klanten vaker worden getroffen door extreem weer. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om Nederland weerbaar(der) te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Door de koppeling van slimme techniek en beschikbare data is BlueLabel hiervoor een prima instrument.”

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV vult aan: “Als ingenieurs hebben we veel kennis van de fysieke wereld. Als we die kennis van de gebouwde omgeving combineren met neerslagdata en deze dan met onze partners en klanten verrijken met algoritmes, komen we tot nog betere inzichten en vooruitzichten."

Wytze Schuurmans, directeur Nelen & Schuurmans: “Nergens ter wereld zijn de modellen zo nauwkeurig als in Nederland. Ik ben er trots op dat wij met ons instrumentaria en IT-kennis een bijdrage leveren. Samen zetten wij een nieuwe standaard neer.”

Johan Verlinde, programmamanager van het Rotterdam Deltaplan Water: “Onze stad is kwetsbaar. Niets doen is geen optie. BlueLabel is één van de tools die we hebben om met particulieren en bedrijven te communiceren en hen actief te betrekken. Slimme, digitale oplossingen helpen Rotterdam verder klimaatbestendig te worden. Daardoor wordt het aantrekkelijker om in onze stad te wonen en te werken.”

De afbeelding is een fragment uit een toelichtende video op YouTube.
Jan Schrijver; bron gegevens Achmea
Geplaatst op 27-03-2018