Register Gevolmachtigd Agent (RGA) groot succes

Binnen een half jaar hebben inmiddels bijna 500 personen zich ingeschreven in het RGA-register. De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft in samenwerking met de NVGA het Register Gevolmachtigd Agent opengesteld. De doelstelling van het register is om het deskundigheidsniveau waaraan een Gevolmachtigd Agent moet voldoen op transparante wijze wordt vastgelegd en onderhouden.

Nieuw GA-diploma
Het RGA-register is ontstaan vanuit het gegeven dat het ministerie van Financiën de volmachtmodule niet meer in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk heeft opgenomen. De NVGA heeft in samenwerking met het NIBE-SVV een nieuwe opleiding tot Gevolmachtigd Agent ontwikkeld, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Parallel hieraan heeft de SAR in samenwerking met de NVGA een register opgericht waar de houders van het nieuwe diploma zich kunnen registreren en waar via permanente educatie het niveau van hun deskundigheid en vakbekwaamheid wordt gewaarborgd.
 
Het oude GA-diploma
Alle diplomahouders van het oude GA-diploma kunnen zich bij het RGA-register inschrijven. Voor deze mensen geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Voor de dagelijks leidinggevende van een kantoor dat is aangesloten bij de NVGA is een inschrijving in dit register verplicht.
Voor alle andere houders van het GA-diploma geldt dat het belangrijk is om zich te registreren. Want met een inschrijving in dit register houdt men het GA-diploma actueel voor het geval men het GA-diploma nodig heeft voor een volgende stap in de carrière. Indien men dit niet doet, is de kans groot dat u men het GA-examen opnieuw dient af te leggen.
 
Aanmelding RGA-register
Men kan zich aanmelden via de website www.registergevolmachtigdagent.nl. De kosten voor een inschrijving bedragen 100 euro eenmalige administratiekosten en 153 euro per jaar. De kosten van het PE-programma gaan ongeveer 400 euro bedragen.

De NVGA en de SAR spreken het vertrouwen uit dat de markt zich laat leiden door kwaliteit en dat de meerwaarde van de nieuwe GA-opleiding gecombineerd met een inschrijving in de erkenningsregeling Gevolmachtigd Agent een vanzelfsprekendheid zal worden binnen de branche.
Jan Schrijver - Bron: NVGA/SAR Foto: Glenn Carstens-Peters
Geplaatst op 16-03-2018


Share on: