Politie registreerde in 2017 800.000 misdrijven

Nederlanders van 15 jaar of ouder gaven in 2017 minder vaak aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme dan in 2012. Het slachtofferschap nam af met 23 procent. De politie registreerde in 2017 0,8 miljoen misdrijven en 1,2 miljoen in 2012. De door de politie geregistreerde misdrijven per duizend inwoners daalden met 30 procent.

Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven.

In 2017 gaf 15 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan het slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. In die periode daalde het totaal aantal delicten waarvan burgers het slachtoffer werden van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen. De politie registreerde in 2017 0,8 miljoen misdrijven en 1,2 miljoen in 2012. De daling in de geregistreerde en ervaren criminaliteit sinds 2005 zette zich daarmee door.

De Veiligheidsmonitor doet onderzoek onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder. Hierin wordt onder andere gevraagd naar gewelds- vermogens- en vandalismedelicten waarvan men in het afgelopen jaar slachtoffer is geworden, ook delicten waarvan geen melding of aangifte is gedaan bij de politie. De geregistreerde misdrijven zijn de misdrijven waarvoor bij de politie melding of aangifte is gedaan en de zaken die de politie zelf aantrof. Zij worden weergegeven per duizend inwoners van alle leeftijden.Het aantal gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten dat Nederlanders van 15 jaar of ouder ondervonden is tussen 2012 en 2017 gedaald in alle regionale eenheden van de politie. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door, al zijn er wel verschillen tussen de gebieden. 

In de regionale eenheid Noord-Nederland gaven burgers in 2017 aan van minder delicten slachtoffer te zijn geworden dan in 2012. Het aantal ondervonden gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten per honderd inwoners van 15 jaar of ouder daalde er in deze periode met 29 procent. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat ook in regionale eenheden Oost-Nederland en Oost-Brabant het aantal ondervonden delicten sterker daalde dan elders. In Amsterdam en Midden-Nederland was de daling met 17 procent minder groot dan in de rest van het land. Het aantal delicten per honderd inwoners van 15 jaar of ouder blijft veruit het hoogst in de regionale eenheid Amsterdam (46) en het laagst in Noord-Nederland (21).

 
Jan Schrijver; bron gegevens CBS
Geplaatst op 05-03-2018


Share on: