Kifid: Ombudsman is geen beschermde titel

Het Kifid reageerde op de start per 1 maart van de Ombudsman Schadeverzekeringen, een privaat initiatief van mr. Eric Horssius. "Het is goed dat consumenten zich realiseren dat de titel ‘ombudsman’ geen beschermde titel is. Iedereen die zich bezighoudt met mediation, bemiddeling of klachtbehandeling kan zichzelf ombudsman of -vrouw noemen", aldus het Kifid.


Het Kifid vervolgt: "Uit de feedback die consumenten ons geven, blijkt steeds weer dat laagdrempelig, onpartijdig en deskundig de redenen zijn waarom consumenten voor Kifid kiezen. Consumenten met een financiële klacht kunnen bij Kifid terecht voor een laagdrempelige (kosteloos), onpartijdige én deskundige klachtbehandeling. Bovendien zijn banken (lid van Nederlandse Vereniging van Banken) en verzekeraars (lid van het Verbond van Verzekeraars) en leden van de OvFD bindend aangesloten; dit betekent dat wanneer de consument kiest voor bindend advies, de bank of verzekeraar de uitspraak van Kifid ook uitvoert. De minister van Financiën heeft Kifid erkend als buitengerechtelijke geschilbeslechter, waarmee de onafhankelijkheid van de Kifid is geborgd."

Naschrift redactie
Voor wat betreft het 'bindend advies' komt hetgeen Kifid opmerkt, zo kunnen wij concluderen, niet overeen met hetgeen Horssius stelt: "Let wel, wij zijn niet minder officieel dan het Kifid. Ook het Kifid is particulier initiatief, waarbij het verzekeraars vrijstaat zich al dan niet aan uitspraken te houden." 

Eerder vandaag publiceerden wij een artikel over onder meer Kamervragen en een artikel van Das Kapital over de gang van zaken bij het Kifid.
Jan Schrijver; bron gegevens Kifid
Geplaatst op 02-03-2018


Share on: