Juridisch icoon Gerard Kamphuisen (79) overleden

Op 7 maart 2018 is prof mr. Gerard Kamphuisen overleden. Hij mocht net geen 80 jaar oud worden. "Na alle fijne jaren vol humor en prachtige foto's is overleden onze oudste broer en zwager", zo luidt het door zijn familie geplaatste overlijdensbericht in de Goudse Post. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.De markante verzekeringsjurist, die Gerard Kamphuisen was, werkte onder meer in de assurantie-makelaardij voor Hudig-Langeveldt en was partner bij Houthoff Buruma (het huidige advocatenbureau Houthoff). Hij stond in de branche bekend als een begenadigd spreker. Een man die geen PowerPoint-presentaties nodig had om het publiek bijzonder te kunnen boeien over aansprakelijkheid. Als je een spreekbeurt van hem mocht bijwonen, werd je elke keer weer meegenomen op reis in de zo interessante schade- en verzekeringswereld. Het gehoor hing, zonder dit ook maar enigszins te overdrijven, aan zijn lippen. Wat voor de buitenwereld zo saai leek, bracht hij tot leven, hetgeen velen geïnspireerd zal hebben om enthousiast te kiezen voor een loopbaan in deze branche. 

De Radboud Universtiteit meldt deze week over zijn overlijden:
"Met droefenis heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit kennis genomen van het overlijden van emeritus prof. mr. J. G. C. (Gerard) Kamphuisen.

Prof. Kamphuisen is gedurende de periode 2000-2008 werkzaam geweest als hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijs en onderzoek op het terrein van het verzekeringsrecht in deze periode. Prof. Kamphuisen kon putten uit een bijzonder rijke praktijkervaring. Met zorg en geestdrift onderhield hij de internationale samenwerkingsverbanden die de faculteit op het gebied van het verzekeringsrecht kende, met name met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.

De faculteit is dankbaar voor de werkzaamheden die hij voor de faculteit en de universiteit heeft verricht. De faculteit wenst zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens het faculteitsbestuur,
Piet Hein van Kempen
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid"

Paul Soeteman, die als jurist een lange loopbaan achter zich heeft in de assurantie-makelaardij en tegenwoordig op veel rechtsgebieden een gewaardeerd auteur is, schrijft:
"Gerard was een juridisch icoon met name in de zakelijke schadeverzekeringsmarkt en auteur van talloze juridische gezaghebbende publicaties. Hij had een grote ervaring als verzekeringsmakelaar, adviseur, advocaat en hoogleraar, wat hem een unieke jurist maakte. De laatste jaren van zijn leven waren minder gelukkig als gevolg van een ernstige hersenbloeding. Hij is net geen 80 jaar geworden. We zullen hem missen."
Jan Schrijver; bron gegevens Radboud Universiteit; Paul Soeteman; mensenlinq.nl
Geplaatst op 23-03-2018


Share on: