Eurocross coördineert per 1 april calamiteitenhulpverlening

Op 1 april neemt alarmcentrale Eurocross Assistance het stokje van Allianz Global Assistance over als 'coördinerend alarmcentrale'. Dit betekent dat Eurocross tot april 2019 het eerste aanspreekpunt is bij ongevallen of rampen in het buitenland waarbij acht of meer Nederlanders getroffen zijn.

Ieder jaar krijgt één van de grootste vier Nederlandse alarmcentrales de coördinerende rol. "Eén alarmcentrale verkrijgt tenslotte sneller inzicht in de situatie en kan efficiënter de benodigde hulp verlenen", is de reden hiervoor, zo wordt uitgelegd door de Eurocross.

Verantwoordelijkheid
In het geval van een calamiteit brengt van 1 april 2018 tot 1 april 2019 Eurocross in kaart wat de omvang van de situatie is en wie erbij betrokken zijn. Ook legt de organisatie contact met lokale instanties zoals ziekenhuizen en de Nederlandse ambassade en waar nodig zet Eurocross extra hulpverleners in. Zij staan telefonisch getroffenen en familieleden te woord en afhankelijk van de situatie zendt de centrale een hulpverleningsteam uit naar de plek van de calamiteit.


Ontstaan samenwerking alarmcentrales
De samenwerking tussen de Nederlandse alarmcentrales Allianz Global Assistance, ANWB Alarmcentrale, SOS International, VHD Alarmcentrale en Eurocross Assistance ontstond in 1992 na de vliegramp in Faro. Bij de ramp was niet duidelijk wie welke hulpverlening kon bieden, omdat iedere alarmcentrale op zichzelf in actie trad. De alarmcentrales stelden gezamenlijk het Protocol Coördinatie Calamiteiten Nederlandse Alarmcentrales (PCCNA) op dat de centrale coördinatie mogelijk maakt.


Foto: Gea van der Huure, Teammanager Allianz Global Assistance (rechts) draagt de rode telefoon die symbool staat voor de overdracht van het 'coördinatorschap calamiteiten' over aan Tito Franchetti, Manager Operations Eurocross Assistance (links)

 

Jan Schrijver, bron gegevens en foto Eurocross
Geplaatst op 30-03-2018


Share on: