Blockchain is hot

De kranten staan er vol van. En hoewel er zeker aandacht is voor de mogelijkheden van deze techniek achter bitcoin, wordt het nieuws gedomineerd door de wisselvallige koers van die munt.Ook is er veel aandacht voor spectaculaire hacks waarbij grote aantallen bitcoins worden ontvreemd. Al die negatieve berichtgeving zorgt er misschien voor dat bedrijven, ook verzekeraars, minder oog hebben voor de kansen die blockchain biedt. En dat is jammer.

Blockchain is ook ingewikkeld. De gebruikte cryptografische technieken zijn lastig te begrijpen. Maar wat er met die technieken wordt bereikt is best te snappen, ook voor de leek. Gegevens die aan een blockchain worden toegevoegd worden logisch en inhoudelijk verbonden aan de gegevens die al in de blockchain zitten. Dit heeft tot gevolg dat als je ongemerkt gegevens in de blockchain wil wijzigen, je niet alleen die gegevens moet aanpassen, maar ook alle gegevens die daarna aan de blockchain zijn toegevoegd. Daardoor is het vrijwel onmogelijk gegevens in een blockchain achteraf te wijzigen.

Zo zorgt een blockchain niet alleen voor vastlegging van gegevens, maar ook voor ingebakken vertrouwen in die vastlegging. Als meerdere partijen betrokken zijn, kan een blockchain efficiency verbeteren en kosten besparen. Blockchain maakt het mogelijk met een gerust hart te volstaan met één gedeelde administratie in een situatie waarin partijen normaal gesproken alleen vertrouwen op hun eigen administratie. Van zo’n meerpartijen-situatie is eigenlijk al sprake bij een verzekeraar en een verzekerde, maar de voordelen worden groter als meerdere (her)verzekeraars en andere derden betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan experts en taxateurs.

Een andere denkbare toepassing in de verzekeringsbranche is het gebruik van zogenaamde smart contracts. Bij een smart contract worden in een blockchain geen gegevens vastgelegd, maar een computercode. Je kunt er vanop aan dat een smart contract automatisch wordt uitgevoerd: net zoals de gegevens in een blockchain niet achteraf gewijzigd kunnen worden, geldt dat ook voor de code in een smart contract. Een smart contract kan ook reageren op informatie uit de buitenwereld. Zo zou een regenverzekering in een smart contract kunnen worden vastgelegd. Het contract keert dan automatisch uit als de regensensor van een relevant weerstation doorgeeft dan een overeenkomen hoeveelheid regen is gevallen. Doordat de verzekering in een smart contract is vastgelegd weet de verzekerde zeker dat in een voorkomend geval tot uitkering wordt overgegaan. De verzekeraar bespaart kosten doordat de uitvoering van de overeenkomst in hoge mate is geautomatiseerd. Het is niet moeilijk andere voorbeelden te verzinnen.

Blockchain is dus veelbelovend. Maar er zijn problemen die nog moeten worden opgelost. Die zijn deels technisch van aard: hoe zit het bijvoorbeeld met de schaalbaarheid? Ook juridisch zijn er aandachtspunten. Dat de gegevens in een blockchain niet gewijzigd kunnen worden is een voordeel. Het genereert immers vertrouwen. Maar het kan ook een probleem zijn. Stel dat een rechter van oordeel is dat bepaalde persoonsgegeven uit een blockchain verwijderd moeten worden. Of dat een smart contract niet langer uitgevoerd mag worden omdat de uitvoering in strijd is met de wet. Wat dan?

Deze vragen moeten zeker nog worden beantwoord. Technici en juristen (waaronder wij!) denken hard na over oplossingen. En die gaan er komen. Maar blockchain is te interessant om pas serieus naar de mogelijkheden te kijken als alle vragen zijn beantwoord. Het moment om na te denken over de grote kansen die blockchain biedt is nu, ook voor verzekeraars.
 
 
Joost Linnemann en Martijn Loth - Kennedy Van der Laan
Geplaatst op 17-03-2018


Share on: