AFM legt boetes op aan beleidsbepalers Visie BV

De AFM heeft twee boetes opgelegd aan personen die het beleid bepaalden bij het in Hilversum gevestigde Visie BV, een in 1990 opgerichte tussenpersoon in hypotheken en verzekeringen die in de loop van 2017 is gestopt met de activiteiten.

Een bestuurlijke boete van € 20.000 werd opgelegd aan mevrouw N.C. Burgman-Koers van deze financiële dienstverlener. De boete is opgelegd omdat het eerste halfjaar van 2015 het beleid van Visie werd bepaald door een niet door de AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetste persoon en Burgman-Koers dit als formele beleidsbepaler van de onderneming heeft gefaciliteerd.

Een bestuurlijke boete van € 150.000 werd opgelegd aan de heer P. Kloezen, omdat hij het eerste halfjaar van 2015 werkzaam was als beleidsbepaler van Visie, zonder door de AFM te zijn getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

"Het beleid van een financieel dienstverlener moet worden bepaald door personen die hiervoor geschikt zijn en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Beleidsbepalers moeten van tevoren bij de AFM worden aangemeld voor toetsing. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat bij Visie in de eerste helft van 2015 het beleid niet werd bepaald door Burgman-Koers, die bij de AFM was aangemeld en goedgekeurd, maar door een niet getoetste persoon. Doordat de rol van Burgman-Koers zeer beperkt bleef en zij vrijwel alle beleidsbepalende taken overliet aan een andere persoon, ontstond de situatie dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met haar verplichtingen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM merkt Burgman-Koers aan als medepleger van deze overtreding en heeft haar hiervoor beboet", zo luidt de toelichting van de AFM. "De AFM vindt in dit geval een boete van € 20.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van € 2 miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot € 20.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Burgman-Koers."

Over de boete aan Kloezen wordt gesteld: "
Het beleid in werkelijkheid werd bepaald door Kloezen. Door de opgezette constructie was het mogelijk dat Kloezen vrijwel alle beleidsbepalende taken op zich nam en is de situatie ontstaan dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM merkt Kloezen aan als feitelijk leidinggever aan deze overtreding en heeft hem hiervoor beboet. De AFM vindt in dit geval een boete van € 150.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot € 150.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Kloezen."De moraal van het verhaal: het ter beschikking stellen van 'papieren' en 'je goed gedrag' ten bate van de in te vullen vergunningsplicht kan diegene duur komen te staan als de voorgestelde situatie afwijkt van de werkelijke situatie. 
 
Jan Schrijver; bron gegevens AFM
Geplaatst op 06-03-2018


Share on: