Achmea maakte in 2017 weer winst

Het resultaat van Achmea is in 2017 flink verbeterd. Het operationeel resultaat was in 2016 negatief 316 miljoen euro en in 2017 positief 349 miljoen euro. De rendementsmaatregelen bij Schade & Inkomen en lagere verliesvoorziening vanuit de premiestelling bij Zorg en de algehele verlaging van de kosten zorgen voor een verbeterd resultaat.

Schade & Inkomen en Pensioen & Leven leveren een belangrijke bijdrage aan het resultaat. Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur: "Onze strategische planperiode loopt tot 2020 en voorziet in de realisatie van een jaarlijkse structureel bruto operationeel resultaat van circa € 450 miljoen, exclusief de bijdrage uit onze zorgverzekeringsactiviteiten. De resultaten over 2017 geven ons het vertrouwen dat we onze doelen gaan realiseren. De premieomzet bij onze schade- en zorgverzekeringen is toegenomen. De toename bij schadeverzekeringen komt met name door groei in de particuliere portefeuille. Het aantal klanten van Zilveren Kruis bleef dit overstapseizoen vrijwel stabiel, waarmee het de grootste zorgverzekeraar van Nederland blijft. Onze solvabiliteit is onverminderd sterk en komt uit op 191%. Na verwerking van dividend, coupons op hybrids en aandeleninkoop komt de Solvency II ratio uit op 184%, een toename van 3%-punt ten opzichte van 2016."

In Schade & Inkomen (dit is exclusief Zorg) steeg de bruto verdiende premie van 3,191 miljard naar 3,290 miljard euro. Dit is verdeeld over 2,690 miljard euro uit Schade (was 2,601 miljard) en 600 miljoen euro (was 590) uit Inkomen. Het operationeel resultaat nam in deze divisie toe van -185 miljoen euro in 2016 tot plus 166 miljoen euro in 2017. De combined ratio bij Schade verbeterde van 110,4% naar 96,0%. De combined ratio bij Inkomen steeg van 91,3% tot 93,3%. 

Gecorrigeerd voor de hagelcalamiteit in juni 2016 (deze had een impact van 132 miljoen euro) steeg het operationeel resultaat van het onderdeel Schade met 226 miljoen euro. "De verbetering van het operationeel resultaat is met name het gevolg van doorgevoerde rendementsmaatregelen op zowel de particuliere als de zakelijke schadeportefeuille. We hebben onder meer premie-aanpassingen doorgevoerd om de effecten van extreme weersinvloeden en oplopende letselschaden beter op te kunnen vangen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in maatregelen die bijdragen aan het beperken van de schadelast. De toenemende frequentie van nieuwe letselschaden zette ook in 2017 door. Het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Met onder andere de introductie van de innovatieve app ‘AutoModus’ om smartphonegebruik in het verkeer tegen te gaan, willen we actief bijdragen aan het verminderen van de kans op ongevallen. Klanten die de Interpolis AutoModus-app gebruiken blijken gemiddeld minder schade te hebben", adlus de verzekeraar. 
Jan Schrijver; bron gegevens Achmea; bron foto fragment uit cover jaarverslag Achmea
Geplaatst op 23-03-2018


Share on: