Aanpak voor veiliger werken bij defensie

Minister Ank Bijleveld-Schouten (foto) en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie hebben het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast dit plan van aanpak wordt in een aparte reactie ingegaan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over noodlottige ongevallen in Mali en Ossendrecht.

Het plan beschrijft hoe Defensie het werken op fysiek en sociaal gebied veiliger gaat maken. Bijleveld: ‘‘We zijn hard met onze neus op de feiten gedrukt. Werken bij Defensie moet en kan veiliger. We gaan met concrete maatregelen aan de slag om de veilige werkomgeving bij de krijgsmacht structureel te versterken. Door de komst van de Inspecteur-generaal Veiligheid waarborgen we het onafhankelijke toezicht op de uitvoering.’’ In het plan van aanpak zijn de aanbevelingen verwerkt van de commissie Van der Veer en de onderzoeken van de OVV. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat Defensie er niet voldoende in is geslaagd om risico’s te onderkennen en te beheersen. ‘‘Militairen werken vaak onder moeilijke en risicovolle omstandigheden. Juist daarom is het van belang dat er geen onnódige risico’s zijn.’’, benadrukt Visser. Ook bevindingen van de tussentijdse rapportage van de commissie Giebels, die momenteel onderzoek doet naar de sociaal veilige werkomgeving bij de krijgsmacht, zijn meegenomen in het plan.

Maatregelen
De komende 4 jaar investeert Defensie 75 miljoen euro om de maatregelen uit het plan bij alle defensieonderdelen uit te voeren. Daarna wordt er structureel 25 miljoen euro per jaar vrij gemaakt voor de veiligheid bij Defensie. Er komen extra mensen die zich gaan bezighouden met veiligheid en de controle daarvan. Een belangrijk punt is dat het lerende vermogen van Defensie wordt versterkt door onderzoeken en controles. De Inspecteur-generaal Veiligheid die wordt aangesteld, speelt hierin een belangrijke rol.

Ook worden risicobeperkende maatregelen genomen die variëren van het omgaan met munitie tot het oefenen op klimtorens en van veilig vliegen tot het voorkomen van gehoorschade. Er zijn al maatregelen genomen op het gebied van schieten, duiken, de munitieketen, medische zorg tijdens inzet en de omgang met gevaarlijke stoffen. Om de sociale veiligheid te versterken zet Defensie in op het verhogen van de meldingsbereidheid, het uitbreiden van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en preventie van ontoelaatbaar gedrag.

Aanbevelingen
Op basis van de aanbevelingen van de OVV  zijn al maatregelen genomen door Defensie. Het gaat onder meer om verbetering van de opslag van munitie, bijvoorbeeld in speciaal geconditioneerde containers. Voor een inzet wordt nadrukkelijk gekeken naar de gebruikscondities van munitie, zoals weersomstandigheden en maximale belasting, zodat de munitie geschikt is voor de specifieke omstandigheden van een missie. Verder worden de munitie en medische keten intensiever gecontroleerd. Al deze maatregelen maken ook deel uit van het plan van aanpak.

 
Jan Schrijver; bron gegevens Ministerie van Defensie; bron foto Rijksoverheid
Geplaatst op 29-03-2018


Share on: