300 miljoen euro schade door stormen Eleanor en Friederike

Het jaar 2018 is stormachtig begonnen, met in ons land Eleanor (3 januari) en vooral Friederike (18 januari) die voor schade zorgden. Het totale schadebedrag kan rond de 300 miljoen euro uitkomen.

Het Verbond van Verzekeraars gaf daags na Friederike reeds door middel van een persbericht de raming af dat de schade aan woonhuizen en auto's zeker 90 miljoen euro zal zijn, waarbij nog aangetekend werd dat het schadebedrag van Eleanor op 10 miljoen euro is geschat. In deze eeuw vergden alleen Kyrill (175 miljoen euro) en Christian (115 miljoen euro) een grotere tol van verzekeraars voor wat betreft woningen en auto's. Deze raming van 90 euro is tot op heden niet meer door middel van een openbare publicatie bijgesteld door het Verbond. Los daarvan staand is dat de VNAB inmiddels een eerste schaderaming heeft afgegeven voor de grootzakelijke verzekeringsmarkt van 30 miljoen euro.

Gisteren tijdens de door Avéro Achmea aangeboden Beursborrel in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum was de totale schade door de januaristormen een van de onderwerpen van gesprek. Daarbij waren wel schattingen te beluisteren van 'tegen de 300 miljoen euro' en zelfs 'het wordt wel 300 plus'. Uitgangspunten voor het extrapoleren van wat bij de diverse verzekeraars inmiddels bekend is van de eigen schadelast uit de januaristormen naar een 'totale schade voor de markt' is het schadebedrag van op groepsniveau de grootste schadeverzekeraar van ons land, de gastheer van de beursborrel van maandag jongstleden. Achmea verwacht ruim 100 miljoen euro uit te keren aan verzekerden ten gevolge van de stormen op 3 en 18 januari, zoals wij op 28 februari schreven. In die honderd miljoen is een substantieel aandeel agrarische schade, ongeveer 25 miljoen euro, en dat met het accent op de glastuinbouw in het Westland. Daarnaast vloeit er schade voort uit de volmachttekening (ongeveer 4 miljoen euro) en uit de verschillende zakelijke segmenten (ongeveer 12 miljoen euro). De rest betreft dan de provinciale particuliere portefeuille. Aangezien Achmea spreekt van ruim 100 miljoen totale schade uit beide stormen, zal de provinciale particuliere portefeuille dus een schadelast te verduren krijgen van ruim zestig miljoen euro. 

De extrapolatie door verschillende individuele schadeverzekeraars naar een totaal schadebedrag voor de januaristormen van 300+ miljoen euro is dan heel verklaarbaar. Ook kan wel bedacht worden dat voor het onderdeel woningen en auto's Christian door Friederike van de tweede plaats zal worden verdrongen en voor wat betreft deze schade door Eleanor ook in de orde van grootte van Kyrill gedacht kan worden.

Het Verbond geeft ons vandaag desgevraagd aan niet met een nadere raming te komen, waarbij het opmerkt dat de afgegeven raming van 90 miljoen (voor woningen en auto's) aan de lage kant was. Na de zomer zal het Verbond met een eindbedrag komen voor de totale schade in ons land ten gevolge van de januaristormen.

Voor geheel Europa werd reeds gesproken van een stormschade in januari 2017 van meer dan 1,6 miljard euro.
Jan Schrijver - Fotograaf Alex Iby
Geplaatst op 06-03-2018


Share on: