Strategische heroriëntatie volmachtbedrijven

Het aantal volmachtbedrijven daalt, maar hun marktaandeel in de schademarkt stijgt. SVC Groep houdt een meerdaagse masterclass om het management van volmachtbedrijven te helpen bij de strategische heroriëntatie waartoe de verschillende ontwikkelingen noodzaken.

De organisatoren schrijven: "Nog nooit hebben de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening zich zo snel opgevolgd als de laatste jaren en de verwachting is dat het de komende jaren nog veel sneller zal gaan. Het aantal verzekeringsbemiddelaars, verzekeraars en ook gevolmachtigd agenten daalt in een duizelingwekkend tempo. Om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen: in 2005 waren er nog ruim 20.000 verzekeringsbemiddelaars met een SER inschrijving, in 2015 zijn er nog maar 5.225 assurantiekantoren. In 2005 waren er nog 250 verzekeraars met een vergunning in Nederland, in 2015 nog maar 123. Ook het aantal volmachtkantoren daalt. Dit aantal schommelde decennia lang rond de 400. In 2015 waren dit er nog maar 295. Daar staat tegenover dat het marktaandeel van de volmachtkantoren groeit. In 2005 was het premievolume in volmacht 1,8 miljard, in 2015 bedroeg dit al 2,8 miljard. Dat is bijna 25% van het totale premievolume uit schadeverzekeringen. Eind 2017 is de magische grens van 25% alleen al door de NVGA-leden overschreden."

De veranderingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in snel tempo op, hetgeen kostenverhogend werkt. Maar ook de tendens om de beloning naar beneden bij te stellen door volmachtgevers zal voorlopig nog niet tot stand worden gebracht. Des te meer reden om het volmachtbedrijf kostenefficiënt in te richten en duidelijke keuzes te maken. "Aan de andere kant ontstaan er ook mooie kansen voor volmachtbedrijven die bereid zijn om over hun eigen schaduw te stappen. Het is dus tijd voor een strategische heroriëntatie", aldus SVC Groep. 

​SVC Groep organiseert de masterclass ‘Ondernemen in de volmachtmarkt’ om directieleden en feitelijk leidinggevenden van volmachtbedrijven te helpen bij de strategische heroriëntatie waartoe de verschillende ontwikkelingen, zoals kostenverhoging door de vele veranderingen in wet- en regelgeving en door verlagen van de beloning door volmachtgevers, noodzaken. Het programma van 1,5 dag vindt op donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 plaats in Bilderberg Hotel ’t Speulderbos in Garderen. Docenten zijn Richard Meinders (foto), Edwin Perotti en Wim van de Weg. Deelname kost € 1.495,00 (vrij van btw). Meer informatie bij compliance@svcgroep.nl

 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto SVC Groep
Geplaatst op 07-02-2018


Share on: