Relatief meeste faillissementen in horeca

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gestegen. In januari 2018 zijn er 5 bedrijven meer failliet verklaard dan in december 2017, meldt het CBS. In december steeg het aantal faillissementen met 17. Absoluut gezien zijn de meeste faillissementen in januari uitgesproken in de handel, relatief gezien in de horeca.

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen, stelt het CBS. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december en januari nam het aantal faillissementen iets toe. De laatste 10 maanden is de ontwikkeling van het aantal faillissementen min of meer stabiel.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in januari 309 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 72.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.  Naar aantall faillissementen staan Financiële instellingen op de tweede positie (44) en Industrie op de derde plaats (35). Daarna volgt de Horeca (23). Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. 

In de bouwnijverheid waren er 22 faillissementen te betreuren en in de specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek) 21. Bij zowel vervoer & opslag als informatie & communicatie waren er 16 teloorgangen. In de gezondheids- en welzijnszorg gingen 15 instellingen ten onder. 
Jan Schrijver; bron gegevens CBS; bron foto Ton de Leede
Geplaatst op 14-02-2018


Share on: