Ordina sluit aan bij Contactgroep Automatisering

Ordina heeft zich vorige maand aangesloten bij de Stichting Contactgroep Automatisering. Bij de stichting zijn nu 17 ondernemingen aangesloten. Samen hebben deze een marktbereik van meer dan 90% van de financieel adviseurs.

De Stichting maakt sinds haar oprichting in 2016 een voorspoedige groei door. Het doel van de stichting is tweeledig. Enerzijds treedt de stichting op als platform voor stakeholders die overleg willen voeren met ondernemingen die software-applicaties leveren aan financieel adviseurs. Anderzijds wil de stichting financieel adviseurs inspireren om zich tijdig bewust te zijn wat de gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering van de snelle digitale ontwikkelingen in de financiële sector zijn. 

Belang van een platform
Ordina is de grootste onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.700 medewerkers. Margreet Rijken (geheel links op de foto), directeur Ordina Data & Finance Solutions: “Er is in de samenleving terecht veel aandacht voor de gevolgen van digitalisering. Organisaties als Logius en de Autoriteit Persoonsgegevens verrichten belangrijke werkzaamheden om te zorgen dat er voldoende vertrouwen blijft bestaan om de voordelen die de techniek de samenleving kan bieden ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Het is dan belangrijk dat er één platform is waar dit soort partijen met de automatiseerders van financiële processen kunnen overleggen. Daarom hebben wij ons ook graag aangesloten bij deze Stichting.”

Privacy en verbod op provisie
Leon van Vliet (zittend, geheel rechts op de foto), voorzitter van de Stichting: “In het rapport: ‘Zakelijke Verhoudingen: de markteffecten van het provisieverbod’ constateert DESISIO op pagina 10 terecht dat de strikte uitleg door de AFM van het provisieverbod belemmerend werkt voor marktintroducties van innovatieve en nicheproducten. De bedoeling is dat wij op korte termijn hierover verder van gedachten gaan wisselen met het Ministerie van Financiën. Want de huidige strikte uitleg schaadt de consument doordat bepaalde innovatieve concepten de markt niet meer bereiken. Maar ook rondom de komende implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen wij als Stichting de dialoog gaan zoeken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnen de automatiseringsbranche vinden veelvuldig complexe samenwerkingsverbanden plaats. Standaardisering van bijvoorbeeld verwerkingsovereenkomsten is dan noodzakelijk om deze samenwerkingen te kunnen blijven uitvoeren."

"Iedereen is van goede wil", aldus Leon van Vliet, maar het vereist wel veel overleg en afstemming. Het is daarom goed dat we binnen de Stichting een steeds breder draagvlak hebben en nog steeds groei zien.”
 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Stichting Contactgroep Automatisering
Geplaatst op 07-02-2018


Share on: