Klaas Brand partner bij Vanderwal & Joosten

Per 1 januari 2018 is mr. Klaas Brand, senior expert werkzaam bij Vanderwal & Joosten BV, partner geworden. Klaas is, na werkzaam te zijn geweest binnen de directie van Cunningham Lindsey Nederland BV en daarvoor GAB Robins Takkenberg BV en EMN Expertise BV, sinds 1 januari 2017 in dienst geweest binnen Vanderwal & Joosten BV. Daar heeft hij, onder leiding van onder meer ing. Jurjen Witte, gewerkt aan het verder uitbouwen van de AVB-, techniek- en CAR- portefeuille.

Dat heeft geleid tot bijvoorbeeld verbreding in de agrarische en juridische aandachtsgebieden.

“VWJ kan dan ook op dit moment gezien worden als een multidisciplinair expertisebureaus waar technische, milieutechnische, chemische, agrarische en juridische vraagstukken worden behandeld door vakdeskundige experts. Thans zijn 26 experts werkzaam vanuit 3 kantoren (Rotterdam, Utrecht en Amstelveen).

In 2017 is vanuit zowel het bedrijf als Klaas de wens geuit om niet alleen gevoelsmatig onderdeel uit te maken van dit team, maar ook mee te mogen participeren in het bedrijf zelf. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2018 Klaas medeaandeelhouder is geworden en als zodanig ook toetreedt tot het managementteam. Dit team bestaat verder uit Gerrit Taal, algemeen directeur en uit Jurjen Witte, Sydney Boogaard, Roeland Steenvoorden en Sander van Amelsvoort.

Met de toetreding zijn hiermee ook alle aandachtsgebieden vertegenwoordigd in het managementteam en kan, met behulp van alle collega’s, verder worden gebouwd aan het nog beter maken van VWJ”, aldus het expertisebureau.

 
Jan Schrijver
Geplaatst op 08-02-2018


Share on: