De zaak gaat veelal voor het 'meisje'

Verzekeraar Allianz is ingesprongen op de in de Benelux gegroeide populariteit van Valentijnsdag met het vandaag publiceren van de resultaten uit een onderzoek naar het al dan niet ontslaan van een geliefde. Dat onderzoek werd uitgevoerd onder ruim elfhonderd kleine ondernemers.

Vandaag is het aswoensdag, de dag na carnaval, het begin van 40 dagen vasten volgens de katholieke traditie. Deze dag valt dit jaar samen met de dag van de Heilige Valentijn, in 496 ingesteld door paus Gelasius I. In de VS is het een commercieel gedreven feest, waarop al dan niet anonieme geliefden elkaar door cadeaus, bloemen, kaarten en etentjes de liefde verklaren. Sedert midden jaren negentig is deze commerciële hype ook in Nederland en België opgepakt, tot genoegen van o.a. de rozenkwekers en de bloemenhandelaren. 

"Liefde en ondernemen gaan lang niet altijd onvoorwaardelijk samen; als het niet werkt, gaat de zaak vaak voor. Bij ruim een kwart (26%) van de ondernemers met een relatie helpt de geliefde mee in het bedrijf. Toch moet diezelfde geliefde in meer dan de helft van de gevallen (55%) het veld ruimen als hij of zij het werk niet goed doet", zo blijkt uit de Ondernemersbarometer van Allianz. Dit is een jaarlijks onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. Aan het onderzoek namen ruim 1100 kleine ondernemers deel.

Een minderheid (45%) van alle ondernemers vindt ontslag niet per se nodig bij tegenvallende prestaties. Zij kiezen voor een andere oplossing zodat de geliefde voor het bedrijf behouden blijft. Bijna een op de drie (31%) van alle ondernemers kiest juist voor ontslag om daarmee zijn relatie te ontzien.

Mocht de geliefde toch (blijven) meehelpen in het bedrijf, dan geeft ruim een kwart van de ondernemers (26%) hem of haar een gelijkwaardige rol als directeur. Slechts 1% gaat nog een stap verder en benoemt zijn of haar geliefde tot directeur die boven hem staat. Werken voor je geliefde zal voor de meeste mensen een illusie blijven: maar liefst 72% van de ondernemers waarvan de geliefde niet in het bedrijf werkzaam is, zou zijn of haar geliefde überhaupt nooit aannemen. Klein mkb’ers (52%) hebben het vaakst hun geliefde in dienst.

Geliefde of niet: goed personeel weegt zwaar voor ondernemers. Niet voor niets maakt ruim de helft (52%) zich zorgen over het behouden en werven van personeel. Onder groot mkb’ers is zelfs driekwart hiervoor op zijn hoede. Bijna de helft (48%) maakt zich zorgen over een reorganisatie in de toekomst of het afstoten van personeel.
Jan Schrijver; bron gegevens en afbeelding Allianz
Geplaatst op 14-02-2018


Share on: