Adfiz doet marktoproep: deel uw praktijkvoorbeelden over waarde van advies

Op dinsdag 6 februari is de door SP, PvdA en Groen Links ingediende motie om schadeprovisies transparant te maken door de Tweede Kamer verworpen. "Een mooi resultaat van een lange en intensieve lobby achter de schermen. Nu moeten we als branche doorpakken", schrijft Adfiz vandaag in een persbericht.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (foto) heeft aangegeven eerst onderzoek te willen voeren naar de effecten en wenselijkheid van transparantie. "Om hem van zoveel mogelijk waardevolle input te voorzien, stelt Adfiz een Witboek Waarde van Advies samen. De toegankelijkheid van advies is al vele jaren een belangrijk thema in onze gesprekken met politici en beleidsmakers", zo geeft Adfiz aan. "De verkeerde uitwerking die actieve provisietransparantie kan hebben op de keuze voor de consument is daarbinnen één van de gespreksonderwerpen. We merken dat politici en beleidsmakers behoefte hebben aan verhalen uit de dagelijkse praktijk. Dat werd ook duidelijk tijdens het rondetafelgesprek dat Adfiz-leden onlangs hadden met Tweede Kamerleden."

Praktijkvoorbeelden bundelen 
Adfiz roept de hele adviesbranche op om praktijkvoorbeelden met deze branche-organisatie te delen. "Voorbeelden waaruit blijkt dat (kwetsbare) klanten de dupe zijn als prijs prevaleert boven de waarde van onafhankelijk advies op maat. Dat kunnen zowel grote als kleine verhalen zijn als ze maar vooral ook helder en concreet zijn."

Adfiz zal deze praktijkvoorbeelden bundelen in een 'Witboek Waarde van Advies' en deze vervolgens met de minister en de markt delen. Adviseurs (zowel leden als niet-leden) die een casus willen indienen, kunnen deze mailen naar info@adfiz.nl o.v.v. Witboek Waarde van Advies. Vermeld daarbij ook uw naam en telefoonnummer voor het geval één van de beleidsmedewerkers wil nabellen.  
Jan Schrijver; bron gegevens Adfiz; foto Rijksoverheid
Geplaatst op 14-02-2018


Share on: