Wetswijziging voor experimenteren met autonoom rijden

De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Water behandelt op donderdag 18 januari een wetswijziging waardoor het mogelijk wordt gemaakt te experimenteren met autonome voertuigen. Het Verbond van Verzekeraars heeft de Kamerleden een brief gestuurd waarin het aandacht vraagt voor de positie van slachtoffers en bestuurders.

"Immers, ook zelfrijdende voertuigen kunnen ongevallen veroorzaken waarbij slachtoffers vallen. De schade van die slachtoffers moet dan net als nu snel en goed geregeld worden via een verzekering. Aangegeven is dat we graag in gesprek gaan met de minister over regelgeving om dat vast te leggen. Tevens heeft het Verbond aangegeven dat met zelfrijdende voertuigen de positie van de bestuurder van het voertuig wijzigt naar die van een inzittende. De vraag is of een verzekeringssysteem gekoppeld aan de persoon in plaats van aan het voertuig in zo’n situatie niet passender is. Ook de ontwikkeling van de toename in deelauto’s roept die vraag op", aldus het Verbond.
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars; bron foto Tesla
Geplaatst op 11-01-2018


Share on: