Schadehulp Regres gestart

Onder de naam Schadehulp Regres bv hebben Frank Fukking, directeur van Schadehulp, en Marjolijne Knottenbelt, eigenaar van ZO letselschade, gezamenlijk een nieuw bedrijf opgericht voor het verhalen van materiële en letselschades.

Fukking en Knottenbelt zijn ieder voor de helft eigenaar van het nieuwe bedrijf, dat inmiddels vier medewerkers telt. Het nieuwe bedrijf houdt zich vooralsnog bezig met het verhalen van WA-verkeers- en letselschades voor (rechtsbijstand)verzekeraars, volmachtbedrijven en assurantiekantoren en hun klanten en met de begeleiding van letselslachtoffers als belangenbehartiger bij de regeling van letselschades als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval. In de eerste helft van 2018 komen daar twee nieuwe labels bij: het verhalen van casco-autoschades en brandregres. Schadehulp Regres bv opereert vanuit een kantoor in De Stadstuin aan de Europalaan 500 in Utrecht. 

Beide bedrijven zeggen sterk complementair aan elkaar te zijn. Het landelijk werkende Schadehulp, dat al meer dan 17 jaar met zeven medewerkers vanuit Zelhem (bij Doetinchem) de schadebehandeling verzorgt voor een 200-tal assurantiekantoren, volmachtbedrijven, verzekeraars en autoschadeherstelbedrijven, is gespecialiseerd in "een snelle, adequate afwikkeling van grotere en kleinere materiële schades".  Daarnaast is er Schadehulp Expertisediensten dat met drie medewerkers de werkzaamheden verzorgt op het gebied van contra-expertise binnen de branche brand en ondersteuning biedt aan bouwbedrijven bij het melden van een bouw- en/of aansprakelijkheidsschade, de schadevaststelling, vooropnames of de dagwaardebepaling van goederen en/of inventarissen.

ZO letselschade & mediation, is een sinds medio 2012 landelijk opererend letselbureau onder leiding van Marjolijne Knottenbelt. Dit bureau legt zich als belangenbehartiger toe op het begeleiden van letselslachtoffers bij het verhalen van letselschades en bij het zo snel mogelijk terugbrengen in de situatie van voor het letsel, waaronder re-integratie in het arbeidsproces. 

Beide bedrijven werken al jaren samen maar hebben sinds april 2017 de banden strakker aangehaald. De bedrijven geven aan samen goed te zijn voor zo’n 300 regresdossiers per maand en op jaarbasis ongeveer 100 à 125 letselschades. 

"Wij nemen voor opdrachtgevers alle regreszaken uit handen, dus naast de eenvoudige binnenlandzaken ook de meer complexe en buitenlandzaken. Daarnaast bieden wij intermediairs die letselschades aanbieden een vaste financiële vergoeding, mits zij hieraan het nodige (voor)werk hebben verricht”, aldus Fukking en Knottenbelt, die zeggen te verwachten dat zij door hun samenwerking het komende jaar het aantal WA-regreszaken met ongeveer 50% denken te kunnen verhogen en het aantal letseldossiers zelfs met 100%.

Schadehulp Regres bv is telefonisch bereikbaar onder nummer (088) 00 19 900 of via email letsel@schadehulp.nl en website: www.schadehulp.nl en www.schadehulp.nl/letselschade.
Het kantooradres luidt: Europalaan 500, 3526 KS Utrecht en het postadres: postbus 88, 7020 AB Zelhem.
Jan Schrijver; bron foto Schadehulp
Geplaatst op 09-01-2018


Share on: