Online hulpmiddel voor indelen van gebrek in risicoklasse

Elektroraad heeft vorig jaar een lezing gehouden over de classificatie van risico’s door gebreken in een elektrische installatie. Een onderzoek onder de 200 aanwezigen over hoe zij negen gebreken beoordelen, laat een verbijsterend resultaat zien. De lezing wordt in februari opnieuw gehouden.

Bij binnenkomst werd aan de deelnemers, van wie de meesten direct of indirect betrokken zijn bij inspecties aan elektrische installaties, gevraagd hun oordeel te vellen over negen ‘gewone’ gebreken aan elektrische installaties. De deelnemers konden daarbij kiezen uit 53 veelvoorkomende risico-benamingen uit de inspectiemarkt. Elektroraad verzamelde nog tijdens de lezing de scores. Vervolgens werd de spreiding beoordeeld. De uitkomst bleek zeer opmerkelijk te zijn. Er was zoveel spreiding per gebrek dat we kunnen stellen dat de inspecteurs het volledig oneens zijn over het risico van de meest eenvoudige gebreken zoals een verbogen beschermingscontact van een contactdoos (randaarde van een stopcontact).

In het diagram (via deze link in te zien) is de spreiding te zien van de beoordeling door zo’n honderd inspecteurs die het verbogen beschermingscontact hebben beoordeeld. De 53 risicoklassen waar de inspecteurs uit konden kiezen zijn in deze figuur al teruggebracht tot 13 verzamelklassen. De vraag is natuurlijk hoe we deze beoordeling door die honderd inspecteurs moeten duiden. En dat is niet te doen omdat de spreiding daarvoor te groot is. Bovendien valt op dat sommige risicoklassen, simpelweg niets over het daadwerkelijke risico zeggen.

Om meer eenduidigheid te verkrijgen bij het indelen van gebreken in risicoklassen, heeft Elektroraad een instrument ontwikkeld: de Elektroraad-classificatie. Het is een website die voor iedereen gratis toegankelijk is via de link http://www.elektroraad-classificatie.nl.

Op de homepage kan een willekeurige zoekterm ingetypt worden die kenmerkend is voor het gebrek. Na enkele letters typen verschijnen er enkele foto’s. De inspecteur kan nu een foto kiezen die volgens hem het meest in de buurt komt van het bedoelde gebrek. Na aanklikken van de foto verschijnt meteen een korte omschrijving en de classificatie van het gebrek. Het hulpmiddel is tijdens de lezing gedemonstreerd door alle aanwezigen uit te nodigen om met hun smartphone een gebrek naar hun keuze op te zoeken. De reacties waren bijzonder lovend vanwege de eenvoudige manier van werken en vanwege de effectieve oplossing van het probleem: een ongewenste spreiding bij het classificeren van gebreken.

De tool kan door inspecteurs zelf aangevuld worden door foto’s van gebreken in te sturen naar Elektroraad. Dat kan ook via de Elektroraad-classificatie. Bruikbare foto’s zullen dan op risico worden ingedeeld door Elektroraad en vervolgens worden toegevoegd aan de database. De inzender wordt voor zijn moeite beloond door opneming van een bronmelding bij elke foto die hij heeft ingestuurd.

Op deze manier wordt het een effectief instrument dat voor en door de markt is ontwikkeld. Het instrument past in de meest gangbare inspectiemethoden zoals inspecties volgens NEN 1010, NEN 3140 en PVE-veiligheidsinspecties.

Belangrijk is dat er aan opdrachtgeverszijde ook belangstelling is voor het instrument. Dat is uiteraard te verwachten omdat juist de opdrachtgevers van inspecties baat hebben bij een eenduidige beoordeling van defecten. 

De opkomst bij de lezing was enorm. Van de 250 personen die zich hadden aangemeld konden er slechts 200 worden toegelaten. Voor de overige aanmelders zal in februari een herhaling van de lezing worden georganiseerd.
Meer informatie over de lezing is te vinden op http://elektroraad.nl/events/extra-lezing-risico-inschatting-bij-inspecties
Peter Treffers
Geplaatst op 24-01-2018


Share on: