NLE treedt toe tot Platformoverleg De Letselschade Raad

In december 2017 hebben de deelnemende organisaties van De Letselschade Raad besloten om de Branchevereniging NLE toe te laten als volwaardig lid van het Platformoverleg. Dat overleg, onder voorzitterschap van mr. Tjibbe Joustra, is het hoogste overlegorgaan van de Raad.

Het NLE-bestuur geeft aan blij te zijn met het feit dat de NLE de aangesloten kantoren nu tot op het hoogste brancheniveau kan vertegenwoordigen. NLE-voorzitter Rini Withagen zal zitting nemen in het Platformoverleg. Als vervanger zal bestuurslid Mark van Dijk optreden.

Binnen De Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Dit doen zij in het belang van mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Het Platformoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende koepel- en beroepsorganisaties, waaronder Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, het NIVRE, het NIS, de GAV, de NVvA en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is een vereniging van gespecialiseerde letselschadekantoren. De NLE bestaat sinds 1998. Op 1 januari 2018 is het letselschadekantoor Mooyman & Partners tot de Branchevereniging NLE toegetreden. Daarmee zijn er nu 16 kantoren bij de vereniging aangesloten. In totaal werken er bij de NLE-kantoren 125 (in fte) letselschade-experts en worden er jaarlijks 20.000 letselschadezaken behandeld. 

Mooyman & Partners is een landelijk werkend, middelgroot bureau op het gebied van letsel- en loonschades. De belangenbehartigers van Mooyman verlenen juridische hulp aan slachtoffers bij het vaststellen en regelen van letselschades. Daarnaast worden (loon)schades verhaald namens werkgevers. ​Mooyman & Partners directeur Abby Abhelakh geeft aan dat toetreding tot de NLE een strategische keuze is geweest: “Het is voor een letselschadekantoor van belang om op bepaalde belangrijke kantooroverstijgende thema’s met andere kantoren samen te werken. De NLE is daarvoor het aangewezen vehikel.”
Jan Schrijver; bron gegevens NLE
Geplaatst op 10-01-2018


Share on: