MoneyView vergelijkt overlijdensrisicoverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekeringen met reserverestitutie zijn dikwijls niet goedkoper dan de goedkoopste verzekeringen zonder afkoopwaarde. Zélfs niet als de verzekering eerder wordt beëindigd en de opgebouwde waarde wordt uitgekeerd aan de klant. Dat concludeert MoneyView in het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen.

Doordat de premie bij overlijdensrisicoverzekeringen gelijkblijvend is en het risico van overlijden in het begin van de looptijd lager is dan aan het einde, wordt in het eerste deel van de looptijd een premiereserve opgebouwd. Uit deze reserve worden de hogere benodigde risicopremies aan het einde van de looptijd gefinancierd. Als de consument de polis gedurende de looptijd wil beëindigen, wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze opgebouwde reserve en is er door de jaren heen feitelijk te veel premie betaald. 

MoneyView vergeleek de prijs van producten waarvan de premiereserve vervalt aan de verzekeraar met de prijs van polissen waarbij de reservewaarde bij tussentijdse beëindiging wordt uitgekeerd aan de klant. Daaruit bleek dat lang niet alle producten met restitutie bij voortijdige beëindiging voordeliger zijn dan de varianten waarbij de waarde vervalt aan de verzekeraar. 

Verzekeringen zonder reservewaarde, maar met een leeftijdsafhankelijke premie kunnen ook een voordelig alternatief zijn als de polis tussentijds wordt beëindigd. Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering dient de kans op voortijdige beëindiging derhalve overwogen te worden bij het advies en de productselectie. 

Rating producten
MoneyView legt jaarlijks overlijdensrisicoverzekeringen langs de lat van de MoneyView ProductRating. In totaal heeft MoneyView 41 producten met een gelijkblijvende dekking en 39 producten met een annuïtair dalende dekking met elkaar vergeleken, zowel op prijs als op voorwaarden. Dit zijn de producten met de maximale score van 5 sterren: 
 
5-Sterrenproducten Prijs - Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekeringen:
Allianz: ORV Verpand, HBO+ of Hoog inkomen (eenjarig) 
Delta Lloyd:  Overlijdensrisicoverzekering 
TAF:   TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (zonder afkoopwaarde (iptiQ)) 
 
5-Sterrenproducten Prijs - Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen 
Allianz: ORV Verpand, HBO+ of Hoog inkomen (eenjarig)
Generali:  Overlijdensrisicoverzekering
TAF:   TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (zonder afkoopwaarde (Credit Life)) 
 
5-Sterrenproducten Voorwaarden - Gelijkblijvende en Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen
TAF: TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering (met afkoopwaarde (Quantum)); TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (met afkoopwaarde (Credit Life)); TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (met afkoopwaarde (iptiQ)).

Premiedaling
Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende dekking gedaald met ruim 58%. Het afgelopen jaar is de gemiddelde premie met 3,64% gedaald. De trend van dalende premies voor overlijdensrisicoverzekeringen heeft zich dus ook het afgelopen jaar doorgezet. De gemiddelde laagste premies in het afgelopen jaar zijn zelfs met 5,65% gedaald. In 2016 daalden de laagste premies nog slechts met 0,2%, waardoor het leek of de bodem van de prijsdaling in zicht kwam, maar dat blijkt dus niet het geval. De aanbieders die hun premies in 2017 het sterkst hebben verlaagd, waren Brand New Day, DelA, Scildon en TAF.

 
Jan Schrijver; bron gegevens en afbeelding MoneyView
Geplaatst op 17-01-2018


Share on: