Internationale signalering binnen 2 uur in 95% van autodiefstallen

"Centrale aangifte maakt het autodieven lastig", stelt Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) vandaag in een persbericht. De doelstelling om voor alle gestolen -gekentekende- voertuigen binnen twee uur na aangifte een internationale diefstalsignalering te realiseren, wordt in 95% van de gevallen gehaald.

De kans dat een gestolen voertuig weer wordt teruggevonden en daders aangehouden is in de eerste uren na diefstal het grootst. Om bovengenoemd doel te bereiken werden de krachten van betrokken partijen gebundeld bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit te Veendam. Medewerkers van politie, RDW en VbV werken daar samen binnen één proces om alle relevante informatie te verzamelen en te verwerken. 

Projectmanager Harry Blaauw: “Door de aangifte op één punt op te nemen, is de kwaliteit van de verzamelde gegevens verhoogd. Gespecialiseerde medewerkers vullen gegevens van de aangever direct aan met informatie uit andere bronnen en zo wordt direct een verrijkte aangifte in alle opsporingssystemen geplaatst. Door het verbeterde aangifteproces is de pakkans van autodieven daadwerkelijk vergroot”. 
Jan Schrijver; bron gegevens Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
Geplaatst op 17-01-2018


Share on: