Handleiding voor raadsleden over lokale veiligheid

Op 21 maart a.s. vinden de verkiezingen voor de gemeenteraden plaats. Veel gemeenten vragen de gemeenteraad na deze verkiezingen om een nieuw integraal veiligheidsplan voor vier jaar vast te stellen. Hiermee loopt het nieuwe integrale veiligheidsplan synchroon aan de raadsperiode. Voor veel raadsleden is niet geheel duidelijk wat onder veiligheid verstaan wordt. Het CCV heeft een handleiding uitgebracht.

De handleiding van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) is getiteld 'Focus op veiligheid, een kennismaking met lokaal veiligheidsbeleid voor (nieuwe) raadsleden'.  Het CCV merkt op: "Veiligheid is een breed begrip en daardoor is het voor (nieuwe) raadsleden niet altijd duidelijk wat er precies onder verstaan wordt. Dit bleek ook uit een CCV-enquête die tweemaal onder raadsleden is gehouden (in 2011 en 2015). In deze enquête werd gevraagd wie de regie heeft op het lokale veiligheidsbeleid. Slechts 28% van de raadsleden wist het goede antwoord: de gemeente. De meeste raadsleden kozen echter het antwoord ‘veiligheidsregio’. Dit terwijl de veiligheidsregio een regionale organisatie is die zich alleen bezighoudt met crisis- en rampenbestrijding."

De onderwerpen die aan bod komen zijn:
• De gemeentelijke regierol op veiligheid
• De inzet van de politie op lokaal niveau
• Regionaal veiligheidsbeleid
• Jeugd en veiligheid
• Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
• Cameratoezicht
• Inbraak
• Drugsbeleid
• Huiselijk geweld
• Veiligheid en zorg
• Veiligheidsbeleving

Het 'Focus op veiligheid' document, dat u via deze link kunt downloaden, is een aanvulling op de website raadsledenenveiligheid.nl
Jan Schrijver; bron gegevens CCV
Geplaatst op 31-01-2018


Share on: