Conclusie advocaat-generaal voortaan eerder openbaar

Voortaan gaat het parket bij de Hoge Raad de conclusies van de advocaten-generaal in strafzaken en grotendeels ook in civiele zaken al publiceren voordat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. In de belastingzaken gebeurde dat al.

In strafzaken zullen de conclusies worden gepubliceerd op de dag dat ze genomen worden; in civiele zaken in beginsel na het verstrijken van de zogenoemde Borgerstermijn, de periode dat de advocaten van partijen nog op de conclusie kunnen reageren (twee weken na het nemen van de conclusie). Er kunnen echter civiele zaken zijn waarbij de conclusie op de dag dat deze genomen is, wordt gepubliceerd.

De conclusies werden voorheen veelal openbaar op het moment dat de Hoge Raad uitspraak deed. Vanaf nu gebeurt dat dus in een vroeger stadium. Achterliggende gedachte is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad eerder aan een groter (juridisch) publiek bekend te maken dan alleen aan de partijen. Daardoor kan ook kennis worden genomen van de inhoud van zaken die bij de Hoge Raad aanhangig zijn en waarover een uitspraak van de Hoge Raad kan worden verwacht. In mediagevoelige zaken of zaken waarin belangrijke rechtsvragen aan de orde zijn, wordt ook een nieuwsbericht bij de conclusie gemaakt.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.
Jan Schrijver; bron gegevens Hoge Raad der Nederlanden
Geplaatst op 15-01-2018


Share on: