Voldoende herverzekeringscapaciteit taxiproduct

De verzekering van taxi's is in de afgelopen maanden door de Vereende herzien voor wat betreft tarieven, voorwaarden en administratieve processen. Vandaag heeft de Vereende via een persbericht bekendgemaakt voldoende dekkingscapaciteit voor de taxi-tekening bij herverzekeraars gerealiseerd te hebben.

Begin november schreven wij dat door de verzekeraar gecommuniceerd was dat tijdelijk (tot 15 november) geen offertes afgegeven konden worden. Dat heeft langer geduurd. De Vereende daarover in de nieuwsbrief naar adviseurs: "Al eerder gaven wij aan dat wij er vanuit gingen dat we rond half november 2017 weer offertes af konden geven. Dat bleek een te optimistisch scenario. Sterker nog; we hebben alles uit de kast moeten halen om onze belofte ‘de zekerheid waar de tijd om vraagt’ waar te kunnen maken. Het is daarom goed dat onze adviseurs nu aan hun klanten een oplossing van de Vereende kunnen bieden." In het persbericht schrijft de substandaardverzekeraar: "Het verzekeren van taxi’s in Nederland is een risico waar steeds minder verzekeraars dekking voor willen verlenen. De Vereende ontving de afgelopen weken van verschillende assurantieadviseurs signalen dat er een situatie dreigde te ontstaan waarbij er vanaf 1 januari 2018 onvoldoende capaciteit beschikbaar was om de in Nederland rijdende taxi’s nog verzekerd te houden", aldus het persbericht.

Dekkingscapaciteit
De Vereende heeft de afgelopen periode een uitgebreide analyse gemaakt van de taxibranche, inclusief de schadestatistieken in de eigen al bestaande portefeuille. Op basis daarvan is intensief overleg gevoerd met diverse herverzekeraars. Nico Barendse, directeur bij de Vereende: “Op basis van onze inhoudelijke expertise, ruime ervaring met bijzondere risico’s, maar vooral ook onze betrouwbare reputatie bij de herverzekeraars hebben wij de gevraagde dekkingscapaciteit weten te realiseren. Het is goed dat onze adviseurs aan hun klanten een oplossing van de Vereende kunnen bieden. De premieaanpassingen voor WA-dekking zijn fors maar noodzakelijk; de cascopremies voor taxi’s hebben we op hetzelfde niveau weten te houden als in het afgelopen jaar”.

Wachttijden mogelijk
Algemeen directeur Ingrid Visscher sluit wachttijden bij het aanvragen niet uit. “Het worden hectische weken, maar we zijn goed voorbereid. Het feit dat we steeds meer digitaal met onze adviseurs kunnen samenwerken helpt daarbij enorm, maar wachttijden zijn natuurlijk niet uit te sluiten. We weten dat juist op dit soort momenten onze relevantie binnen de branche heel zichtbaar is”.

Minder dan 30% premieverhoging
Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie, gaf SCHADE magazine de volgende nadere toelichting. "Wij verhogen de premie van de lopende portefeuille. Dat doen we na een analyse van de Nederlandse taximarkt en onze eigen schadecijfers. We kiezen voor een premie die langere tijd mee kan gaan. Wij moeten een WA-verhoging doorvoeren die wij fors noemen. Maar wat de één fors noemt, noemt een ander standaard; om iets meer duiding te geven: dat is niet meer dan 30% en het is een percentage dat in de range zit waarmee alle WA-verzekeraars hun premies verhogen. Verder stijgt de SVI-premie met 8%. Onze casco en OI-premies blijven gelijk aan de premies in 2017 en voorgaande jaren. Deze keuze hebben wij gemaakt toen wij de keuze moesten maken tussen ‘geen taxi’s verzekeren’ of ‘verzekeren tegen een hoger WA-tarief’. De verhoging is gebaseerd op de schadeontwikkelingen in de markt. Er gebeuren meer ongelukken, onder meer door gebruik van smartphones en omdat het drukker op de weg wordt. En als er schade is, zijn de materiële herstelkosten groter. Onder meer vanwege hogere kosten bij nieuwe auto’s; er moet veel meer vervangen worden. Ook zien wij de kosten van personenschade toenemen. Dit komt weer door veranderde wetgeving op dit gebied."

Van een paar honderd tot mogelijk duizenden
Om hoeveel taxi-verzekeringen gaat het? "Tot begin november hadden wij een paar honderd taxi’s verzekerd; en het kunnen er duizenden worden." Tot slot vroegen wij naar de verdeling tussen enerzijds taxi's waarvoor alleen het WA-risico is verzekerd en anderzijds de taxi's waarvoor dat gebeurt in combinatie met een - al dan niet volledig - cascodekking. Sonneveld: "De verhouding kan ik niet exact geven, maar ik ga uit van 90 tot 95% WA en het overige casco/WA."
 
Jan Schrijver; bron foto Lennart Bolks, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:LennartBolks
Geplaatst op 12-12-2017


Share on: