Verzekeraars kregen een zesje

Het Verbond van Verzekeraars heeft gisteren tijdens de algemene ledenvergadering aangegeven de mogelijkheden van het systeem van een 'directe autoverzekering' te zullen verkennen. Verzekeraars scoren qua consumentenvertrouwen een zesje. Dat is weliswaar een voldoende, maar het moet beter kunnen.

Het vertrouwen in de verzekeringssector is vorig jaar verder versterkt. Dat blijkt uit het veertiende onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) naar het sentiment onder consumenten. Doordat het consumentenvertrouwen over een reeks van jaren steeds licht verbeterde, is er over een langere periode gemeten inmiddels sprake van substantieel herstel (van 20 punten in 2012 naar 34 punten dit jaar). Uitgedrukt in een rapportcijfer scoren verzekeraars een 6,1.

De resultaten van de Consumentenmonitor werden gisteren gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars. “We gaan voor een ruime voldoende, we zijn er dus nog niet”, aldus voorzitter David Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden) van het Verbond van Verzekeraars. “Jaren geleden hebben we gezegd dat dit een zaak van lange adem is waarbij je niet je horloge moet raadplegen, maar de kalender. Nu we over een langere periode kunnen terugkijken, kun je zien dat er echt iets ten goede is gekeerd”. Knibbe verklaart de trend die zich aftekent door verbetering van de communicatie en klantcontact alsmede een goede claimafwikkeling. “Dat begint de klant ook te ervaren. We gaan door op dit spoor”.

Beleidsplan
Tijdens de algemene ledenvergadering werd het beleidsplan van het Verbond voor 2018 vastgesteld, een werkprogramma waarin de pijlers ‘ondernemend’ en ‘maatschappelijk’ weer centraal staan. De verzekeringssector geeft in 2018 prioriteit aan een vernieuwd pensioenstelsel, een duurzame balans op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de veiligheid ook ten aanzien van klimaat en andere risico’s, zoals op het gebied van terrorisme en cybersecurity. Verkend worden de mogelijkheden van een systeem van de directe autoverzekering. Ook de evaluatie van Solvency II en het provisieverbod en de consequenties van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming hebben de volle aandacht van het Verbond.

Voorzitterschap
De algemene ledenvergadering stemde in met de verlenging van de termijn van de huidige voorzitter David Knibbe met een half jaar. Per 20 juni 2018 neemt Willem van Duin (bestuursvoorzitter van Achmea) het voorzitterschap over, voor een periode van twee jaar.
Jan Schrijver; bron afbeelding: cover Beleidsplan 2018 Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 15-12-2017


Share on: