Verbond wil pilot 'RegTech'

Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag aan de ministers van Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken een brief gestuurd over de innovatieve ontwikkeling ‘RegTech’. Door (nieuwe) technologieën moeten de wetgever, toezichthouders en de financiële sector meer en eenvoudiger inzicht kunnen krijgen in regelgeving. Het Verbond wil graag meedoen in een 'RegTech' pilot.

Met inzet van nieuwe technologiën kan sneller duidelijk worden welke regels voor wie van toepassing zijn, hetgeen het toezicht verbetert en kosten bespaart. Het Verbond roept de politiek in een brief op om Nederland ook deel te laten nemen aan het zogeheten 'European Legislation Identifier' (ELI) programma en wil als voortrekker fungeren en deelnemen in een op te zetten pilot. 

Directeur Schade van het Verbond Leo De Boer legt in de brief de ministers uit wat RegTech is. "Het voornaamste doel is om grote stromen data te organiseren en inzichtelijk te maken (machine learning, artificial intelligence). Met RegTech kan het veel eenvoudiger worden om inzicht te krijgen welke regels voor wie van toepassing zijn, welke nieuwe regels conflicteren met andere, wie welke definities hanteert en welke interpretaties er bestaan. (...) De sector heeft minder last van inconsistenties en overlap in regelgeving."

Goede ontsluiting gaat verder dan een website waar wetten op staan. Uit onderzoek blijkt dat ons land wereldwijd op de 33e plaats staat als het gaat om goede toegang tot deze informatie. Nederland doet bijvoorbeeld niet mee aan de ELI, de reden waarom is niet duidelijk, zegt De Boer. Dit is een techniek om binnen Europa alle nationale en Europese wetgeving te catalogiseren en online vlot toegankelijk te maken. De toegang tot conceptregelgeving is in ons land slecht, aldus internationaal onderzoek: "niet in open licensies, niet in een open en geautomatiseerd leesbaar format, niet onmiddellijk te downloaden, niet up-to-date, niet publiekelijk beschikbaar, niet vrij van kosten beschikbaar."

Leo De Boer: "We roepen de overheid op de handschoen op te pakken en voornoemde bron op digitale wijze te realiseren, te ontsluiten en bij te houden. Verzekeraars zijn graag bereid in een mogelijke pilot mee te draaien. Dat zou bijvoorbeeld goed kunnen in het kader van de herziening van de Wet op het financieel toezicht."
Jan Schrijver; bron foto Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 06-12-2017


Share on: