Ruim 300 miljard dollar catastrofe-schade

In de voorlopige schattingen voor 2017 door het onderzoeksinstituut van herverzekeraar Swiss Re in zijn sigma-studies, wordt gesproken van een bedrag van 306 miljard usa dollar aan totale economische schade door catastrofes (natuurrampen plus door mensen veroorzaakte ramnpen). Dat is aanzienlijk meer dan de 188 miljard dollar in 2016 en dan het gemiddeld bedrag in de afgelopen tien jaar van 190 miljard dollar.

Het totale bedrag aan verzekerde schade uit catastrofes voor de wereldwijde verzekeringsmarkt wordt door de herverzekeraar geschat op 136 miljard dollar, het op twee na hoogste jaarbedrag aan verzekerde catastrofale schade in de sigma-cijfers sinds men daarmee in 1970 begon en ruim boven het jaargemiddelde van de afgelopen tien jaar. Dat gemiddelde bedraagt 58 miljard dollar. In 2016 bedroeg de verzekerde schade 65 miljard dollar. 

Meer dan 11.000 mensen lieten in 2017 het leven of raakten vermist ten gevolge van een ramp en dat aantal lag in 2016 ook zo hoog.

'Nat cat' versus 'man made'
Van genoemde 306 miljard dollar economische schade komt 300 miljard op het conto van natuurrampen en heeft 6 miljard betrekking op 'man-made' gebeurtenissen. Bij verzekerde schade is die verdeling 131 miljard uit 'nat cat' en 5 miljard 'man made'. 

HIM
De VS werd het hardst geraakt, onder meer door de orkanen Harvey, Irma en Maria. Deze stormen zorgen ervoor dat 2017 bij sigma de boeken ingaat als het jaar met het op een na kostbaarste orkaanseizoen. Na 12 jaar waarin er geen majeure orkanen waren die in de VS aan land gingen, heeft HIM (Harvey, Irma, Maria) een einde gemaakt aan deze relatief rustige orkaan-periode. "Er is op het gebied van orkaanactiviteit een meerjarige 'in slaap wiegende' periode geweest. Daarnaast heeft sinds Katrina, Rita en Wilma in 2005 een significante toename plaatsgevonden van het aantal inwoners en nieuwe huizen in de gebieden langs de kust. Dus wanneer de VS door een orkaan getroffen wordt, is het schadepotentieel in verschillende plaatsen nu veel hoger dan voorheen", zegt Kurt Karl, hoofdeconoom van de Swiss Re Group.

Per regio
In de VS waren het naast de orkanen ook het overige extreme weer dat het land parten speelde en speelt. Enerzijds was er in verschillende delen van het land sprake van ernstige onweersbuien met convectief karakter, anderzijds heeft Californië te kampen met extreme droogte en daarmee een groot aantal bosbranden die al tot een verzekerde schade van ruim 7 miljard dollar hebben geleid. Dat bedrag kan nog verder oplopen, aangezien ook nu in december bosbranden woeden in deze zuidelijke staat.

Verder worden met betrekking tot andere landen specifiek genoemd de aardbevingen in Mexico in september (verzekerde schade meer dan 2 miljard) en de orkaan Debbie in Australië eind maart (verzekerde schade 1,3 miljard). Over Europa wordt opgemerkt dat 2017 enerzijds een koudegolf in het voorjaar en anderzijds een zomer met hittegolven en recordtemperaturen bracht, waarmee het een jaar is van 'weerextremen'. Ernstige overstromingen in Zuid-Oost Azië hadden een verwoestend effect op de omgeving en hebben tot grote aantallen slachtoffers geleid. 

 
Jan Schrijver; bron gegevens sigma / Swiss Re Institute
Geplaatst op 21-12-2017


Share on: