NTA 8220 is nieuwe standaard voor controle brandveiligheid van elektrische installaties

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe standaard om de brandveiligheid van elektrische installaties te controleren. De controlemethodiek, NTA 8220, laat zien wat er gecontroleerd moet worden en hoe dat moet gebeuren. Kortsluiting veroorzaakt een aanzienlijk deel van de branden in bedrijfsgebouwen. Diverse verzekeraars stellen bij het afsluiten van een brandverzekering voortaan een inspectie volgens NTA 8220 als voorwaarde.


Bedrijfsbranden richten ieder jaar voor miljoenen schade aan. Afgelopen zomer gingen onder meer enkele stallen in vlammen op, waarbij veel dieren omkwamen. Ondeugdelijke elektrische installaties zijn een belangrijke oorzaak van zulke branden. Een methodiek die zich specifiek richt op de brandveiligheid in elektrische installaties én de aangesloten toestellen was tot nu toe niet beschikbaar. UNETO-VNI heeft daarom samen met het Verbond van Verzekeraars en I-keur een nieuwe standaard ontwikkeld. Omdat installateurs, inspecteurs en verzekeraars nauw hebben samengewerkt bij de totstandkoming, zal NTA 8220 voor duidelijkheid zorgen en een eind maken aan veel discussies. De methodiek gaat alléén over brandgevaar. Risico's als persoonlijke veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit zijn er niet in opgenomen. 

Controles belangrijk
Regelmatige inspecties zijn een belangrijk onderwerp in de nieuwe controlemethodiek. Uit eerder onderzoek van verzekeraars bleek dat minder dan de helft van de bedrijven de elektrische installatie regelmatig laat nakijken. Verzekeraars denken dat zulke controles de totale schade als gevolg van branden met 40% kan verminderen. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen wordt een inspectie volgens NTA 8220 binnenkort een voorwaarde voor het afsluiten van een brandverzekering. 

NEN
Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft NTA 8220 vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA). De details van de controlemethodiek zijn te vinden op de website van het NEN

Meer informatie
Verdere uitdieping van de nieuwe standaard is te vinden in het interview door Cindy van der Helm in het gisteren verschenen nummer van SCHADE magazine, pagina's 30, 31 en 32. 
Jan Schrijver; bron foto achtergrondartikel in SCHADE magazine nr. 6
Geplaatst op 20-12-2017


Share on: