Loonsverhoging 2% voor Achmea-medewerkers

Achmea en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de twaalfduizend medewerkers van de verzekeraar. De cao heeft een looptijd van een jaar. In deze afspraken is een structurele loonsverhoging van 2 procent per 1 januari 2018 een van de punten.

In het akkoord tussen de verzekeraar en de vakbonden staan drie onderwerpen centraal: 'langer, fit en met plezier aan het werk blijven', behoud van koopkracht en verhoging van de pensioenleeftijd.

De werknemers krijgen per 1 januari 2018 een structurele loonsverhoging van 2%. Verder krijgen zij drie dagen per jaar voor activiteiten die hun kansen op de arbeidsmarkt helpen vergroten. De pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar. 

De vakorganisaties leggen de afspraken voor aan hun leden. De stemtermijn loopt tot en met 5 januari 2018. Als de leden ermee instemmen treedt de cao met terugwerkende kracht per 1 december 2017 in werking. Het sociaal plan van Achmea loopt nog door tot en met 2020.
Jan Schrijver; bron afbeelding Achmea
Geplaatst op 27-12-2017


Share on: