Jordy Otten naar UMG

Per 1 december jongstleden is Jordy Otten in dienst getreden als Manager Risico-inzicht & Preventie bij UMG Assuradeuren, het volmachtbedrijf van UMG (Unirobe Meeùs Groep). Met deze nieuwe functie zet UMG - onderdeel van Aon Nederland - verder in op schadepreventie.

Jordy Otten is een ervaren Risicodeskundige die sinds 2008 werkzaam was bij Delta Lloyd. Daarvoor werkte hij gedurende vier jaar bij Interpolis.

Otten is tevens specialist op het gebied van brandrisico’s door elektra. In 2012 heeft hij bij Delta Lloyd ElektraGarant ontwikkeld, een methodiek om brandrisico’s door elektrische installaties en –elektrische apparaten te verminderen. Verder is hij als co-auteur betrokken bij de totstandkoming van de NTA8220, de nieuwe controlemethodiek voor het signaleren van brandrisico’s door de elektra. De NTA8220, die speciaal voor de verzekeringsmarkt is ontwikkeld, is recent door het Nederlands Normalisatie Instituut gepubliceerd.

In zijn nieuwe rol binnen het volmachtbedrijf van UMG zet Otten preventie verder op de kaart. Otten: “Ik heb ervaren dat inzicht krijgen in risico’s van cruciaal belang is om de juiste beslissingen te nemen en risico's te kunnen beheersen. Niet alleen voor de klant, maar voor alle betrokkenen in de keten van het verzekeringsproces. Naast het inzicht geven in hun specifieke risico’s willen we klanten ook ontzorgen bij de uitvoering van preventieve maatregelen. We zien risicobeheersing als een gemeenschappelijk belang. Wij willen liever geen schade, maar de klant zeker niet.”

 
Jan Schrijver
Geplaatst op 29-12-2017


Share on: