Game voor jeugd om niet fietsend te gamen en appen

Veilig Verkeer Nederland heeft een spel gelanceerd dat jongeren bewuster maakt van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen. In opdracht van de gezamenlijke provincies (IPO) is de game WheeliePop ontwikkeld. Hiermee wordt het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de fiets spelenderwijs vergroot met als doel een bijdrage te leveren aan een daadwerkelijke gedragsverandering bij jongeren.

In het op de telefoon of ander mobile device te spelen spel, gaat de jeugdige de strijd aan met een 'gevaarlijke smartphonefabrikant'. Zo fiets je langs weilanden, over wegen door de stad en zelfs over een lopende band in een fabriek. Daarbij ontwijk je alle obstakels die je onderweg tegenkomt en krijg je appjes of telefoontjes. De uitdaging is om dit te negeren. De game is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn een risicogroep. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag zoals het toenemen van risicogedrag bij pubers en de invloed van vrienden die op deze leeftijd belangrijk wordt. Maar ook fietsen de middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen. Het is aannemelijk dat smartphonegebruik op de fiets een grote oorzaak is van de vele ongevallen. Uit onderzoek bij deze doelgroep is gebleken dat in bijna 25% van de duur van de fietsrit de smartphone wordt gebruikt, om te Snapchatten, Whatsappen en te Spotifyen. WheeliePop leert jongeren dat goed opletten in het verkeer belangrijk is en dat telefoon een afleidende factor is.

Het IPO heeft de game vooraf getest op jongeren tussen 12 en 16 jaar. Het blijkt dat het spelen van de game een bijdrage levert aan een beter besef van het risico van smartphonegebruik op de fiets. Na het spelen is onderzocht of deze jongeren anders handelen tijdens het fietsen. WheeliePop zorgt ervoor dat spelers minder vaak vinden dat even snel een bericht beantwoorden op de fiets best kan. Met deze game willen provincies en Veilig Verkeer Nederland een invulling geven aan het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten. Het doel van het op 6 september gesloten convenant is dat het verkeerd gebruik van smart-devices in het verkeer drastisch afneemt. 

De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de Appstore en ook prima geschikt voor een uitdagende verkeersles in groep 7 of 8 van de basisschool.

N.B.
Wij lezen overigens nergens de waarschuwing om deze game toch vooral niet in het - echte - verkeer te spelen. En zo vanzelfsprekend is dat niet.

Eerder deze maand kwam er een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat appen en bellen niet de belangrijkste oorzaken zijn van fietsongevallen. Luisteren naar muziek is een belangrijker oorzaak, waarvoor doorgaans ook de telefoon wordt gebruikt.
Veel belangrijker blijkt te zijn de afleiding doordat de jongeren met elkaar praten. Zie verder onder deze link.
Jan Schrijver; bron afbeelding Veilig Verkeer Nederland
Geplaatst op 13-12-2017


Share on: