Bijna 5% omzetgroei transportsector

De omzet in de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2017 met 4,8%. In alle branches nam de omzet toe. In vervoer over water (6,5%), opslag en dienstverlening (5,4%) en vervoer over land (5,2%) lag de groei boven het gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het CBS in de Kwartaalmonitor Transport.

De omzet in de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2017 met 4,8% ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. Dit was het vierde kwartaal op rij dat de omzet steeg. In bijvoorbeeld de deelsectoren 'post en koeriers' (4,6%) en 'vervoer door de lucht' (2,3%) lag de groei onder het gemiddelde.

Het goederenwegvervoer is de grootste deelbranche in de transportsector, zowel in omzetaandeel (24%) als in aantal bedrijven (25,4%) en werkzame personen (27%).  De expediteurs zijn goed voor 20% van de omzet, maar zij realiseren dit met 11,9% van de personen en 6,9% van het aantal bedrijven. Luchtvaart is goed voor 13,9% van de omzet, zeevaart voor 8% en binnenvaart voor 3,5%. 

De bedrijven in de transportsector zijn over het algemeen positief gestemd over komend jaar. Per saldo verwacht meer dan 20% van de bedrijven dat de omzet in 2018 zal toenemen. Ze verwachten meer te investeren en meer personeel aan te nemen. De vervoerders over water zijn minder positief; zij denken per saldo minder om te zetten en minder te investeren. Wel verwachten zij meer personeel aan te nemen.

Publicatie over doorvoer
In ons land kwam in 2016 591 miljard kg aan goederen het land in. Dat is voor 185 miljard kg bestemd voor doorvoer (goederen blijven buitenlands eigendom, maar worden overgeslagen of opgeslagen in Nederland) en voor 114 miljard kg bestemd voor wederuitvoer (goederen worden tijdelijk Nederlands eigendom en worden weer uitgevoerd; hetzij zonder dat er een bewerking is uitgevoerd, hetzij na een minimale bewerking ervan). De doorvoer is geen onderdeel van de in- en uitvoer, de wederuitvoer wel.

De goederen bestemd voor doorvoer naar andere landen komen vaker van ver weg dan de goederen die bestemd zijn voor Nederland. De Nederlandse invoer (inclusief de invoer voor wederuitvoer) is voor meer dan drie kwart geladen in Europa. Van de inkomende doorvoer komt bijna 60 procent van buiten Europa. Van de uitvoer vanuit Nederland wordt 71 procent gelost in een van de buurlanden, van de uitgaande doorvoer is dat 66 procent. Dit meldt het CBS op basis van de eerste publicatie die is gedaan over gedetailleerde gegevens over de doorvoer. 

 
Jan Schrijver; bron gegevens CBS
Geplaatst op 13-12-2017


Share on: