Lessen uit crises en mini-crises 2016

De aanslagen in Brussel en de terreurdreiging rond Schiphol. De ophef over het rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De onrust vanwege de Zaanse straatvlogger. Welke dilemma’s speelden bij deze casussen en wat kunnen we hiervan leren voor toekomstige situaties? In de uitgave 'Lessen uit crises en mini-crises 2016' blikken verschillende auteurs terug op vijftien bijzondere gebeurtenissen van het vorig jaar.

De uitgave werd gistermiddag tijdens een door Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gehouden kennissessie gepresenteerd. Aukje Hassoldt, hoofd van het Centrum Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, stelde zich de vraag of er een nieuwe trend waarneembaar is nu volksgezondheidsissues steeds vaker een crisis lijken te worden: in het jaarboek zijn vier hoofdstukken aan volksgezondheidsthema’s gewijd. Ook het stuwincident bij Grave kwam aan bod en de vraag hoe om te gaan met de onzekerheid over de consequenties van het incident. Dat was het thema van de presentatie van Hubert Bruls (links op de foto), burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, aan wie een eerste exemplaar van het jaarboek werd uitgereikt. 
 
Lector Crisisbeheersing Menno van Duin (rechts op de foto) en Vina Wijkhuijs, senior onderzoeker bij het lectoraat, stelden de bundel samen. In het inleidende hoofdstuk belichtten zij de rode draden uit de casussen. Van Duin: “Een centraal thema is dit keer het belang van continuïteit. Dat gold na het stuwincident bij Grave, maar bijvoorbeeld ook na de hagelstorm in Zuidoost-Brabant en natuurlijk na de aanslagen in Brussel. Hoe zorg je er als overheid voor dat voor ondernemers en burgers de dagelijkse gang van zaken weer zo snel mogelijk doorgang vindt?” Andere thema’s die in het jaarboek aan bod komen zijn omgaan met maatschappelijke en politieke onrust, de rol van veiligheidsregio’s en burgers, de betekenis van bevolkingszorg, en de juridische en financiële verwikkelingen die na (mini-)crises volgen. 
 
'Lessen uit crises en mini-crises 2016' is geschreven voor bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement. De publicatie is uitgebracht bij Boom uitgevers Den Haag en is voor 29,95 te bestellen via www.boombestuurskunde.nl 
Jan Schrijver; bron foto IFV
Geplaatst op 22-11-2017


Share on: