Waarborgfonds sponsort radarguns VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt een online platform aan - Participatiepunt genoemd - waar bewoners meldingen kunnen maken van verkeersonveilige situaties. VVN biedt bovendien buurtacties, zoals bijvoorbeeld de actie 'Snelheidsmeting'. Het Waarborgfonds Motorverkeer sponsort de aanschaf van extra radarguns.

VVN biedt met het Participatiepunt een online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen doen die zij ervaren in hun directe woonomgeving, om deze vervolgens op basis van advies van VVN in constructief overleg met de gemeente op te lossen. Een te hoge snelheid in een woonwijk vormt het meest gemelde verkeersveiligheidsprobleem door buurtbewoners. VVN heeft daarom besloten om in dit kader buurtbewoners naast het Participatiepunt ook buurtacties aan te bieden. Eén van deze buurtacties is de Snelheidsmeting. Deze heeft tot doel verkeersdeelnemers en buurtbewoners te laten ontdekken of hun gevoel van verkeersonveiligheid juist is. Met de uitslagen van de metingen krijgen buurtbewoners inzicht in de gereden snelheden en verzamelen zij zo objectieve informatie om het gesprek met de gemeente en bewoners aan te gaan. Buurtbewoners kunnen natuurlijk altijd een opvallende snelheidsmeting organiseren om aandacht te vragen voor de snelheid in hun buurt. Dit jaar zijn er ruim 103 VVN snelheidsmetingen georganiseerd. ​Op woensdag 4 oktober vindt er van 13:00 uur tot 14:00 uur ter hoogte van de straat Amelisweerd 155 in Amersfoort (3813 XE) een VVN Buurtactie Snelheidsmetingen plaats. 

Door het bekostigen van extra radarguns maakt VVN’s partner Waarborgfonds Motorverkeer het mogelijk om meer snelheidsmetingen als buurtactie uit te voeren. Namens het Waarborgfonds Motorverkeer overhandigt Ingrid Visscher, directievoorzitter van 'de Vereende' welk bedrijf het management voert van het Waarborgfonds, tijdens de bovengenoemde actie in Amersfoort de nieuwe radarguns aan VVN-directeur Felix Cohen. "De bijdrage van onze partner het Waarborgfonds is bijzonder waardevol omdat het ons in staat stelt om de betrokkenheid van bewoners te verhogen. De VVN Snelheidsmeting als buurtactie toont aan of het gevoel van de buurtbewoners dat automobilisten een te hoge snelheid aanhouden in de straat waar hun kinderen spelen, juist is"; aldus Felix Cohen.

Ingrid Visscher: "Vanuit onze rol willen wij een bijdragen leveren aan het verhogen van het verkeersveiligheidsbewustzijn van verkeersdeelnemers en het steunen van de VVN buurtactie Snelheidsmeting past daar volledig in".

 
Jan Schrijver; Bron foto: Dennis van Zuijlekom; Creative Commons license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/; https://www.flickr.com/photos/dvanzuijlekom/6523470395/
Geplaatst op 04-10-2017


Share on: