Verzekeraars bezorgd over ‘silent cyber’

Door een cyberaanval ontstaat in een fabriek een explosie en brand. Er is dekking op de brandverzekering. Er is dan sprake van een cyber-gerelateerde schadeclaim op een niet-specifieke cyberverzekering. We kunnen dan van 'silent cyber' spreken. Ongeveer de helft van de verzekeraars wereldwijd verwacht hierdoor een stijgende schadelast, aldus herverzekeringsmakelaar Willis Re.

Dit blijkt uit het recente ‘Silent Cyber Risk Outlook Report’ van herverzekeringsmakelaar Willis Re. Wereldwijd werden 750 verzekeringsprofessionals gevraagd naar de kans dat een cyber-gerelateerde schadeclaim in de komende 12 maanden wordt gedekt op een niet-specifieke cyberverzekering. De helft van de ondervraagden geeft aan dat de kans dat dit soort claims een schade tot gevolg heeft op bedrijfsschade- en aansprakelijkheidsverzekeringen 1 op 100 is. Een kwart van de ondervraagden gaat zelfs uit van een kans van 1 op 10.

Silent cyber zorgt voor een stijgende schadelast en legt druk op verzekeringen die niet bedoeld zijn voor het verzekeren van cyberrisico’s. Denk hierbij aan een cyberaanval op een industrieel installatiesysteem, waardoor een boiler explodeert en een bedrijf vervolgens te maken krijgt met materiële schade en bedrijfsschade. Een ander voorbeeld is een malware-aanval die een liftstoring veroorzaakt, waardoor er slachtoffers vallen. Terwijl de uitkering van de schade afhangt van de specifieke polisvoorwaarden en gedekte evenementen, laten deze voorbeelden zien hoe silent cyber de schaderatio’s doet stijgen van verzekeringen die niet specifiek bedoeld zijn voor de dekking van cyberrisico’s. 

“De huidige bezorgdheid over de negatieve gevolgen van het silent cyberrisico benadrukt de noodzaak voor een geïntegreerde cyberaanpak. Ook bevestigt dit het belang om de bekende en minder bekende cyberrisico’s tijdig in kaart te brengen, scenario’s te formuleren, wijzigingen in risicoprofielen te implementeren en tarieven op basis van risicogevoeligheid te monitoren,” aldus Arn Gerats, Senior Broker Financial Lines M&A en Cyber bij Willis Towers Watson.

 
Jan Schrijver
Geplaatst op 18-10-2017


Share on: