Presentatie 'Handreiking Zorgschade' tijdens Letselschade Raadsdag

Op donderdag 16 november 2017 vindt de Letselschade Raadsdag van 9.30 tot 15.30 uur plaats in Theater Figi in Zeist. Tijdens deze dag wordt ingegaan op de Handreiking Zorgschade, waarvan een exemplaar zal worden uitgereikt aan de minister van Veiligheid & Justitie.

In het plenaire ochtendprogramma licht drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, een aantal lopende projecten toe. Zij presenteert de Handreiking Traumatisch Hersenletsel en vertelt over toetsbaarheid van belangenbehartigers en verzekeraars, over transparantie met betrekking tot buitengerechtelijke kosten en over de kwaliteitseisen die verbonden zijn aan inschrijving in het Register Letselschade. Tevens belicht zij een aantal speerpunten voor de toekomst.

Ook zullen de bezoekers geïnformeerd worden over het medisch beoordelingstraject bij letselschadezaken, de Medische Paragraaf bij de GBL, de stand van zaken van de GOMA 2.0 en de Aanbeveling Eén Medisch Adviseur.

Een belangrijke mijlpaal voor De Letselschade Raad is het voltooien van de Handreiking Zorgschade. Erwin Audenaerde staat stil bij het traject van totstandkoming van de Handreiking en de processtappen die daarin worden beschreven. Hoogtepunt van de dag is de overhandiging van de Handreiking Zorgschade aan de minister van Veiligheid & Justitie door de voorzitter van De Letselschade Raad, mr. Tjibbe Joustra.

In het middagdeel van het congres hebben de deelnemers de keuze uit parallelsessies zoals “De Letselschade Richtlijnen; totstandkoming, werkmethodiek en actualiteiten”, "Brainstorm Herziening GBL" en “Het Register Letselschade”. Er is "Het Letselschade Plein" waar de bezoekers kunnen netwerken of desgewenst een (zakelijke) bespreking kunnen voeren.

Prof. mr. Siewert Lindenbergh zal de dag afsluiten met zijn visie op de toekomst van het aansprakelijkheidsrecht, rekening houdend met innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij en op juridisch gebied.

Deelname aan De Letselschade Raasdsdag kost € 350,- exclusief btw per persoon.
Meer informatie en aanmelden via de site onder deze link.
Jan Schrijver
Geplaatst op 11-10-2017